Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-14 21:43:44 przez system

Co wiemy o sąsiadach? Konkurs dla ósmoklasistów

W II Liceum Ogólnokształcącym odbył się Powiatowy Konkurs „Sąsiedzi dalecy i bliscy” dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych z Bochni i powiatu. Patronat nad konkursem objął Starosta Bocheński Adam Korta.

Tematyka konkursu obejmowała znajomość muzyki, geografii, sportu, zabytków oraz kultury Niemiec, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii. Nie zabrakło też pytań związanych z tradycją świąteczną we wspomnianych krajach. Wybrano te państwa, gdyż właśnie ich języków uczy się młodzież w naszej II LO. Uczniowie z ośmiu szkół podstawowych (PSP nr 1, 2, 4, i 7 w Bochni, ZSG Łapczyca, Sobolów, Brzeźnica oraz Nowy Wiśnicz) konkurowali drużynowo (2 osoby). Uczniowie mogli zaprezentować się w 5 konkurencjach. Oprócz testu na wiedzę o tradycjach świątecznych w aplikacji Plickers, rozwiązywali quiz z użyciem aplikacji quizizz z zakresu wiedzy o geografii, języku i sporcie, kształcili umiejętność łączenia zabytków z miastami z użyciem aplikacji Kahoot. Nie zabrakło też quizu o muzyce. Punktem kulminacyjnym było stworzenie plakatu, który zareklamowałby wyjazd do wylosowanego przez daną parę kraju. Uczniowie dobrze się bawili, rozwijali umiejętność pracy w grupie, prezentowali różne umiejętności a przy okazji poszerzali swoją wiedzę o tych krajach.

I miejsce zdobyła drużyna z PSP nr 1 w Bochni,
II miejsce PSP nr 7 w Bochni
III miejsce szkoła z Łapczycy.

Uczniowie ze szkoły podstawowej z Nowego Wiśnicza otrzymali wyróżnienie za plakat i prezentacją ostatniego zadania. Organizatorzy przedsięwzięcia zaznaczyli, iż wszyscy uczestnicy reprezentowali wysoki poziom i wykazali się dużą wiedzą. Konkurs odbył się dzięki sponsorom tj.: Konsulatowi Generalnemu RFN w Krakowie oraz Radcy ds. Edukacji przy Ambasadzie Hiszpanii w Warszawie.