Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-19 22:13:46 przez system

Co z planowaną kawiarnią w Parku Uzbornia?

Na październikowej sesji Rady Miasta Adam Korta złożył interpelację, w której pyta o przyszłość kawiarni zlokalizowanej na terenie Parku Rodzinnego Uzbornia. Radnego zainteresowało to jakie plany wobec obiektu ma Miasto ponieważ, aby Bochnia mogła liczyć na refundacje podatku VAT związanego z kosztami inwestycji, nie ma możliwości czerpania zysków z tego obiektu.

W interpelacji czytamy: *Dobiega końca rewitalizacja Parku Uzbornia współfinansowanego ze środków UE. W projekcie podatek VAT jest kosztem kwalifikowanym refundowany przez instytucję zarządzającą pod warunkiem, że po zakończeniu inwestycji realizowanej w ramach projektu nie ma możliwości czerpania zysków z majątku wybudowanego ze środków UE. Jednym z elementów nowej infrastruktury parku będzie obiekt gastronomiczny (kawiarnia). W związku z kwalifikowalnością VAT bardzo proszę Pana Burmistrza o informację, w jaki sposób zostanie zagospodarowany budynek obiektu gastronomicznego, jeżeli Miasto Bochnia nie ma możliwości dzierżawy ww. obiektu. Również prowadzenie działalność gospodarczej przez podmiot zewnętrzny może budzić wątpliwości Urzędu Marszałkowskiego i doprowadzić do zwrotu dotacji w wysokości kosztów podatku VAT. *

  • *

W odpowiedzi na interpelację Korty burmistrz wskazał kilka możliwych rozwiązań: oddanie obiektu w nieodpłatne użyczenie samorządowej osobie prawnej (np. instytucji kultury), wynaj1)ęcie obiektu podmiotowi zewnętrznemu w zamian za wyposażenie obiektu w sprzęt, który stanie się po okresie najmu własnością wynajmującego, po upływie odpowiednio długiego okresu. Burmistrz wskazuje również możliwość podzielenia projektu na część przynoszącą dochód i część nieprzynoszącą dochodu (w takiej sytuacji część podatku VAT należałoby uznać za niekwalifikowany, ale dzięki temu gmina mogłaby pozyskiwać dochód z tytułu dzierżawy obiektu). Burmistrz zaznaczył także, że planowana data zakończenia projektu to 15 grudnia br.

[MK]