Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-01-11 16:41:06 przez KacperGlod

Co z rewitalizacją Plant? Bochnianie przygotowali petycję w sprawie ochrony parku

W listopadzie Urząd Miasta Bochnia ogłosił przetarg na rewitalizację Plant Salinarnych. Informacja wywołała niemałe kontrowersje w środowisku bochnian. Organizacje pozarządowe działające na terenie bocheńszcyzny zdecydowały się wystosować list otwarty do burmistrza Stefana Kolawińskiego, w którym postulują o ochronę zabytkowego parku.

Sygnatariusze apelują o rezygnację z planowanej na dużą skalę wycinki drzew na terenie Plant (83 drzew i 477 m2 krzewów), przeprowadzenia pełniej inwentaryzacji przyrodniczej, w tym aktualnej ekspertyzy stanu zdrowotno-sanitarnego zabytkowego drzewostanu przy zastosowaniu nowoczesnych metod diagnostycznych, a także weryfikacji prawidłowości formalnoprawnej i merytorycznej wydanych rozstrzygnięć konserwatorskich.

Niestety, w ostatnich latach w wielu częściach Bochni zostało wyciętych setki drzew – często zupełnie niepotrzebnie. Apelujemy o całościową zmianę podejścia do zarządzania zasobami przyrodniczymi w naszym mieście, w szczególności w kontekście planowanego przedsięwzięcia pn. „Rewaloryzacja Zabytkowych Plant Salinarnych w Bochni”. Chcemy podkreślić, iż jako sygnatariusze niniejszego listu, nie jesteśmy przeciwni idei rewaloryzacji „Zabytkowych Plan Salinarnych”. Jak sama nazwa wskazuje – „rewaloryzacja” powinna zakładać przywrócenie historycznego charakteru Plant i zaadaptowanie do współczesnych potrzeb w oparciu o materiały archiwalne, obowiązującą wykładnię konserwatorską i wytyczne w zakresie finansowania projektów ze środków krajowych i UE - możemy przeczytać w treści listu.

W akcję zaangażowane są lokalne stowarzyszenia, organizacje oraz osoby publiczne:
- Honorowy Ambasador Królewsko- Górniczego Miasta Bochni – Marek Piekarczyk
- Bocheńska Fundacja „Salina NOVA”
- Stowarzyszenie BOCHNIAKÓW i Miłośników Ziemi Bocheńskiej
- Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej „RABA”
- Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym, Dzieciom i Młodzieży „AUXILIUM”
- Stowarzyszenie „RODZINA KOLPINGA” w Bochni
- Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „KROPLA DOBROCI”,
- Polski Związek Niewidomych – Koło Powiatowe w Bochni
- Stowarzyszenie „BOCHEŃSCY PATRIOCI”
- Grupa „Nowe Miasto Soli – BOCHNIA 3.0” na faceboooku i „KULTURALNA BOCHNIA”.

Obecnie trwa zbiórka podpisów pod petycją. Pod listem podpisać można się online klikając tutaj. Na ten moment zebrano już ponad 320 podpisów. Niebawem rozpocznie się także zbiórka w terenie, punkty w których będzie można się podpisać ogłoszone zostaną wkrótce.