Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-30 18:14:50 przez system

Co z rondem przy galerii „Rondo”?

Dwa lata minęły od chwili podpisania przez władze miasta i inwestora budowy galerii - nomen omen „Rondo” akta notarialnego na budowę ronda u zbiegu ulic: Proszowskiej, Partyzantów i 20-Stycznia.

Ponieważ żadnych prac budowlanych w tym miejscu miasta nie widać, były burmistrz Bochni, a obecnie radny, Bogdan Kosturkiewicz, złożył na ostatniej sesji rady Miasta interpelacje w tej sprawie. Oto jej treść:

”2 września 2010 roku został zawarty akt notarialny pomiędzy Gminą Miasta Bochnia a CD LOCUM sp. z o.o. W punkcie IV-tym i V-tym tej umowy działający w imieniu spółki CD LOCUM potwierdził, że spoczywa na niej obowiązek przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 965 (ulicy Proszowskiej) z drogami gminnymi (ul. Partyzantów i ul. 20-Stycznia) poprzez wybudowanie ronda, o którym mowa w pkt. 6 decyzji o warunkach zabudowy wydanej przez Burmistrza Miasta Bochnia w dniu 10.01.2008 r., znak AGKI 7331/181/07, do dnia 31-ego grudnia 2011 roku.

Tym samym spółka CD LOCUM przyjęła funkcję inwestora zadania w zakresie koniecznym do jego prawidłowej realizacji.

Równocześnie w punkcie VII powoływanej wyżej umowy spółka CD LOCUM zobowiązała się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z wykonaniem zadań objętych przedmiotowym porozumieniem, w tym kosztów przebudowy skrzyżowania wraz z koniecznymi drogowymi obiektami inżynierskimi w pasie drogowym oraz urządzeniami bezpieczeństwa i organizacji ruchu związanymi z funkcjonowaniem skrzyżowania, jak również kosztów nabycia niezbędnych nieruchomości wraz z wypłatą odszkodowań.

W związku z brakiem widocznych efektów realizacji cytowanego porozumienia przez firmę CD LOCUM proszę o podanie informacji na temat działań podjętych przez Pana Burmistrza w zakresie egzekucji jego zapisów. Proszę równocześnie o przesłanie kopii korespondencji Gminy Miasta Bochnia z firmą CD LOCUM, związanej z kwestią budowy wskazanego powyżej ronda.”