Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-10-10 09:06:50 przez Czas2012

Co z tą naszą wolnością? – Stanisław Michalkiewicz w Bochni

27 października w czwartek Bochnię odwiedzi Stanisław Michalkiewicz. Znany i ceniony działacz polityczny, antykomunista, opozycjonista, prawnik, eseista i wykładowca.

Obecnie dla wielu nie ulega już żadnej wątpliwości, że w dużej części główne media w kraju nie mówią wszystkiego, a tematy ważne sprowadzają do roli tematów pobocznych, którym nie poświęca się właściwej uwagi. Czytając teksty Stanisława Michalkiewicza można odkryć to, czego na co dzień nie usłyszymy z ust pierwszoplanowych postaci życia politycznego czy dziennikarskiego. Dlatego też jego felietony i wykłady zazwyczaj nie znajdują akceptacji u wielu polityków czołowych partii gdyż uchodzą za niewygodne.

Spotkanie odbędzie się 27 października w czwartek w restauracji Murowianka, ul. Brzeźnicka 55d, o godz. 18.30. Temat przewodni jaki będzie poruszany to „Co z tą naszą wolnością?”

Stanisław Michalkiewicz – polski prawnik, nauczyciel akademicki, sędzia Trybunału Stanu, eseista, publicysta i autor książek o tematyce społeczno-politycznej. Działacz opozycji w PRL. Współzałożyciel Unii Polityki Realnej. Wykładowca w Wyższej Szkole Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki w Warszawie oraz Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, a w 1972 – Podyplomowe Studium Dziennikarskie na Uniwersytecie Warszawskim.

W latach 70. zakładał (wraz z Wojciechem Ziembińskim i Andrzejem Wojciechowskim) Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela. W 1972 rozpoczął pracę w piśmie "Zielony Sztandar" w dziale łączności z czytelnikami.

Pod koniec 1977 pod jego redakcją ukazał się pierwszy numer tygodnika "Gospodarz". Publikował w tym czasie również w drugoobiegowym piśmie "Opinia" pod pseudonimem Andrzej Stanisławski. W tym okresie Michalkiewicz podjął dodatkową pracę tłumacza w warszawskim oddziale Agencji Prasowej "Nowosti" i wszystkie zarobione tam pieniądze przeznaczył na finansowanie druku "Gospodarza". Po utworzeniu w 1980 r. NSZZ "Solidarność" nawiązał współpracę z drugoobiegowym wydawnictwem "Krąg", kierowanym przez Wojciecha Fałkowskiego i Andrzeja Rosnera. Był przewodniczącym komisji zakładowej "Solidarności".

27 września 1981 r. był jednym z sygnatariuszy deklaracji założycielskiej Klubów Służby Niepodległości. W maju 1982 r. został internowany w Białołęce, gdzie zaprzyjaźnił się z Januszem Korwin-Mikkem. Po zwolnieniu podjął pracę robotnika rolnego w okolicach Grójca, a później – robotnika w firmie "Thomex". W tym też okresie, wykorzystując kontakty z drukarzami, organizował druk ulotek dla potrzeb podziemnej "Solidarności".

Jesienią 1983 r., wraz z Marianem Miszalskim, rozpoczął wydawanie podziemnego pisma "Kurs", co zainaugurowało powstanie wydawnictwa o tej samej nazwie. Było to przedsięwzięcie samofinansujące się. Pod koniec marca 1982 wydaje dla wydawnictwa "Krąg" książkę Andrzeja Alberta (prof. Wojciech Roszkowski) "Najnowsza historia Polski" w nakładzie nieco ponad 1000 egzemplarzy. Współpracował z NSZZ "Solidarność" RI.

Mając znajomości w środowisku drukarzy, wydaje też "Dokumenty SDP", dla potrzeb zdelegalizowanego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Drukuje też pierwszy numer pisma "Wezwanie" pod redakcją Tomasza Jastruna.

W 1987 r. wraz z innymi sygnatariuszami (m.in. Stefanem Kisielewskim) podpisał akt założycielski stowarzyszenia Ruch Polityki Realnej (którego prezesem został Janusz Korwin-Mikke), przekształconego później w partię Unia Polityki Realnej.

W latach 1991–1993 zasiadał w Trybunale Stanu. Był autorem projektu polskiej konstytucji, w którym zawarty był m.in. zakaz uchwalania budżetu z deficytem. Był też autorem projektu nowelizacji kodeksu karnego przewidującej przywrócenie kary śmierci.

Deklaruje się jako konserwatywny liberał. W latach 1997–1999 pełnił funkcję prezesa, a od 2004 do 18 kwietnia 2005 wiceprezesa Unii Polityki Realnej.

Podjął współpracę z Wolnością i Praworządnością, a następnie z Kongresem Nowej Prawicy. W 2011 został członkiem honorowym Stowarzyszenia KoLiber.

Publikacje Michalkiewicza ukazywały się i ukazują w wielu pismach m.in.: „Opcja na prawo”, „Najwyższy CZAS!”, „Powściągliwość i Praca”, „Magna Polonia”, „Nasza Polska”, „Nasz Dziennik”, „Polonia Christiana”, „Gazeta Polska”, „Dziennik Polski”, „Niezależna Gazeta Polska”, „Moja Rodzina” i innych pism. Jego felietony emituje Polskie Radio Program I (od września 2006), Radio Maryja i Telewizja Trwam.

Strona autorska: www.michalkiewicz.pl