Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-12 19:16:04 przez system

Co zmieni się w Bochni dzięki rewitalizacji?

20 lutego projekt Gminy Miasta Bochnia pn. „Rewitalizacja centrum miasta – „Rynek OD-NOWA” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Miasto otrzymało ponad 14,62 mln zł.

9 marca odbyła się w siedzibie Urzędu Miasta konferencja prasowa, na której zapoznano dziennikarzy z zakresem przewidzianych prac. Będą to m.in.:

  • budowa, rozbudowa oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących płyty rynku (m.in. budowa fontanny multimedialnej, budowa ekspozycji ruin ratusza, renowacja pomnika Króla Kazimierza Wielkiego, budowa tarasów kompozytowych, budowa elementów małej architektury, budowy i remontu przyłączy wod-kan, przebudowy i rozbudowy oświetlenia ulicznego) oraz ul. Wąskiej;

  • budowa, rozbudowa oraz wykonanie robót budowlanych dotyczących dziedzińca miejskiego Woonerf (m.in. budowa ekspozycji brył solnych, elementów małej architektury, remont i przebudowę układu komunikacyjnego, przebudowę i rozbudowę instalacji oświetlenia, remont przyłączy wod-kan);

  • przebudowa drogi wojewódzkiej DW 965 relacji Zielona – Limanowa w zakres której wchodzić będą prace związane z zachodnią pierzeją rynku, ul. Szewską oraz skrzyżowaniem ulic: Regis i Bernardyńskiej („3 lampy”).