Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-05 16:29:07 przez system

Coraz bliżej łącznika autostradowego

4 listopada rząd zatwierdził Kontrakt Terytorialny dla Województwa Małopolskiego. Na liście zadań zakwalifikowanych do dofinansowania w ramach Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski znalazła się budowa połączenia autostrady A4 z drogą krajową nr 4 - węzeł "Bochnia". Szacowana wartość inwestycji wynosi 95 mln zł.

W przyszłym tygodniu dokument zostanie podpisany – oświadczył podczas konferencji prasowej marszałek Marek Sowa. Wystąpieniu marszałka towarzyszyła prezentacja, na której pokazano najważniejsze założenia Kontraktu Terytorialnego dla Małopolski.

Kontrakt Terytorialny jest nowym instrumentem uzgadniania przedsięwzięć między rządem a samorządem województwa. Dzięki niemu możliwe będzie skoncentrowanie środków finansowych na najważniejszych dla Małopolski zadaniach rozwojowych. Kontrakt, który zawiera wspólnie uzgodnione cele rozwoju dotyczące regionu, przedsięwzięcia priorytetowe oraz sposób ich koordynacji jest wzajemnym zobowiązaniem strony rządowej i samorządowej. Ustalenia poczynione w toku negocjacji kontraktu terytorialnego znajdą swoje odzwierciedlenie w zapisach poszczególnych programów operacyjnych - zarówno krajowych, jak i regionalnego, które stanowić będą źródła finansowania uzgodnionych przedsięwzięć.

W Kontrakcie zagwarantowane zostały źródła finansowania przede wszystkim dla projektów z zakresu infrastruktury transportowej i ochrony zdrowia.