Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-07-13 08:49:04 przez system

Coraz bliżej do remontu oczyszczalni ścieków

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Bochni, czyli popularne Wodociągi, uzyskało dofinansowanie do projektu pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa ciągu technologicznego na Oczyszczalni Ścieków w Bochni, wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i usprawnieniem zarządzania majątkiem sieciowym”.

Bocheński prospekt był jednym z 10 najlepiej ocenionych projektów na 98, które zakwalifikowały się do zawarcia umowy o dofinansowanie. Wartość dofinansowania zamyka się kwotą 46.210.223 zł.

Kolejnym krokiem (po sporządzeniu projektu i uzyskaniu pozwolenia na budowę) jest teraz ogłoszenie przetargu na wykonanie inwestycji. Zastosowane w opracowaniu nowoczesne technologie zagospodarowania odpadów w bardzo dużym stopniu ograniczą uciążliwość oczyszczalni, zarówno dla środowiska naturalnego jak i dla mieszkańców Smykowa, a uzyskana z biogazu energia zostanie wykorzystana zarówno do wytworzenia energii elektrycznej jak i cieplnej.