Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-04 08:29:45 przez system

Coraz więcej bezrobotnych w Bochni i powiecie

W ciągu ostatniego roku w powiecie bocheńskim stopa bezrobocia wzrosła z 10,7% do 12,4% co dało prawie 700 nowych osób bez pracy.

Głównym tematem majowej sesji Rady Miasta była sytuacja na lokalnym rynku pracy. Na sesji gościła Renata Majewska inspektor Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni, która przedstawiła zmiany, jakie w sektorze zatrudnienia, przyniósł ostatni rok. Niestety nie są to informacje optymistyczne.

W ciągu ostatnich 12 miesięcy liczba bezrobotnych zarówno w Bochni jak i na terenie powiatu wzrosła. W PUP w kwietniu b.r. zarejestrowanych było 4875 bezrobotnych, czyli prawie 700 więcej niż w roku poprzednim. Najwięcej bezrobotnych posiada wykształcenie zawodowe oraz policealne i średnie zawodowe (łącznie 57,1%).

Dużym problemem jest wzrost bezrobocia wśród osób starszych:

Największy wzrost bezrobotnych odnotowano niestety w grupach wiekowych starszych powyżej 45 roku życia. Natomiast największą grupą bezrobotnych są osoby młode. Jednak ta dynamika jest już zdecydowanie niższa. Nie wzrasta tak gwałtownie jak w starszych grupach wiekowych - przyznała Renata Majewska.

Łącznie stopa bezrobocia w powiecie bocheńskim wynosi obecnie 12,4% co daje 6 miejsce w Małopolsce (w ostatnich latach nasz powiat miał ustępował pod tym względem tylko miastu Kraków).

Pomału zrównujemy się ze średnią stopą bezrobocia województwa małopolskiego. Dotychczas powiat bocheński posiadał jedną z niższych. Plasował się zaraz po Krakowie jako najniższa stopa bezrobocia. Teraz sytuacja niestety zaczęła się zmieniać. Przesunęliśmy się już na szóste miejsce po Krakowie, Tarnowie, powiecie krakowskim, Nowym Sączu oraz powiecie miechowskim - stwierdziła Renata Majewska.