Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-10 11:50:14 przez system

Coraz wyższe bezrobocie na Bocheńszczyźnie

<html />

Wedle danych Powiatowego Urzędu Pracy w Bochni pod koniec ubiegłego roku bez pracy pozostawało ponad 11 procent osób czynnych zawodowo i odsetek ten może ulec powiększeniu.

W ewidencji PUP-u pod koniec roku figurowało blisko 4,5 tys. osób (o 700 więcej niż rok wcześniej), ale czarne scenariusze przewidują, że bezrobocie pod koniec tego roku sięgnie 5,5 tys. a nawet 6 tys. ludzi (15%!) Jakie czynniki wpływają na bezrobocie z grubsza wszyscy wiedzą, dlatego nie ma sensu przypominać ich w tym miejscu ponownie.

Istotną wiadomością jest ciągle zmniejszający się odsetek osób z prawem do zasiłku (niecałe 700 osób), co oznacza, że mamy do czynienia z kilkutysięczną grupą osób trwale bezrobotnych, pozostających bez pracy od lat. Niestety, bezrobocie dotyka w dużym stopniu osób po 40 roku życia, gdy znalezienie jest w ich przypadku jeszcze trudniejsze, oraz osób z wyższym wyksztalceniem (które jeszcze kilka lat temu, zdawałoby się, gwarantowało znalezienie pracy). Tradycyjnie pracy poszukuje więcej pań niż panów.

Najwięcej bezrobotnych pod koniec roku było w samej Bochni (1327), gminie Bochnia (815) i Rzezawie (542). Z drugiej strony najmniej bezrobotnych jest w Trzcianie (180), Żegocinie (229) i Drwini (265).