Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-07-01 04:28:51 przez system

Czternaście uchwał i żenujące zachowanie opozycji

Most na Stradomce, kolejne zaciągane kredyty, rozbudowa szpitala, sprzedaż działek - to tylko niektóre ważniejsze punkty, jakie podczas XXII wyjazdowej sesji Rady Powiatu poruszali radni. Wszystko to w dużej części w atmosferze kłótni i podniesionych głosów.

Nie lada maraton proceduralny musieli przejść radni powiatowi na ostatniej przed okresem wakacyjnym sesji Rady Powiatu. W sumie w porządku obrad znalazło się aż 30 punktów, w tym 15 o podjęciu uchwał i 7 z przedstawieniem opinii. Sesja odbyła się w Żegocinie i trwała prawie 6 godzin. Czas i sprawność działania Rady można by udoskonalić gdyby nie skandaliczne wręcz zachowanie tzw. opozycji. XXII Sesja Rady zaczęła się dość wybuchowo. Po wstępnych procedurach rozgorzała dyskusja i wymiana zdań i argumentów, co najczęściej sprowadzało się do tłumaczenia radnym klubu opozycji rzeczy oczywistych, które jako radni powinni wiedzieć.

Słabość opozycji

Tzw. opozycja, której przewodzi Ludwik Węgrzyn, najwyraźniej nie bardzo ma pomysł, co ze sobą zrobić. Z braku planu działania, z którego wynikało by coś pozytywnego dla Rady i mieszkańców powiatu jedyny pomysł, jaki realizuje, to zakłócanie i przedłużanie dyskusji, wtrącanie się w środek wypowiedzi innych radnych, nie przestrzeganie ustalonych procedur wypowiedzi, szukanie dziury w całym i "czepianie" się rzeczy oczywistych, a często wyciąganie zarzutów, które wynikają ze słabej orientacji czy wprost niewiedzy. Tak było np. z żądaniem wyliczenia rzeczy, jakie będą realizowane z jednego z zaciągniętych kredytów, co w odpowiedzi radnych było już omawiane na sesji lutowej, zmuszanie skarbnika powiatowego do ponownego i zajmującego sporo czasu przedstawiania wyliczeń dokonywanych już wcześniej, czy np. z utrzymywaniem, że pogotowie nigdy nie miało strat, a przynosiło zyski. Kwestię tę musiał wyjaśniać dyrektor szpitala, prostując tę nieprawdziwą opinię. Podobnie było w sprawie zbycia działki w Siedlcu wraz z urządzeniami do przesyłu prądu. Po długich wyjaśnieniach, że wszystkie te urządzenia należą do powiatu, od lat nie było zainteresowania jej dzierżawą i może się odbyć przetarg nieograniczony na sprzedaż tego gruntu, radna Solak zapytała o możliwość jej wydzierżawienia oraz wskazała na trudności w jej zbyciu ze względu na znajdujące się tam urządzenia spółki Enion. Takich gaf i oznak nieprzygotowania się do dyskusji było więcej, co wpłynęło na przedłużanie się obrad i zmianę pewnych ich części w chwile o zabarwieniu kabaretowym. Często wysuwane zarzuty przez tzw. opozycję to brak ścisłych wyliczeń, na co przeznaczane są pieniądze. Według radnych "Koalicji dla Powiatu Bochneńskiego" są to w olbrzymiej części zarzuty bezzasadne i wynikłe ze słabego zapoznania się z meritum sprawy. Brak kultury, często wręcz arogancja i krzyki, (radna Solak zaczęła zwracać się do Przewodniczącego Rady "Panie Rozenbajgier") - szukanie dziury w całym czy sztuczne zakłócanie obrad, może świadczyć tylko o nadzwyczajnej słabości opozycji, która po porażce wyborczej najwyraźniej do dziś nie może się odnaleźć, stosując zacofane, niekulturalne i mało nowoczesne metody działania. Można odnieść wrażenie, że zarzuty opozycji to zwykłe pustosłowie, niemające odzwierciedlenia w rzeczywistych faktach, a wypowiedzi radnych, kierowanych przez Ludwika Węgrzyna czy jego samego, w opinii wielu, spychają często poważną dyskusje do poziomu epoki dinozaurów. Z resztą sam radny Węgrzyn przyznał, "że wyjątkowo jestem trzeźwy na dzisiejszej sesji". To co dopiero mówić jak jest inaczej? Ale nieporozumienia były także winą błędów w dokumentach. Radni opozycji słusznie zauważyli, że w połowie roku zrealizowano cały budżet na promocję miasta. Taki zarzut pojawił się w wyniku błędu w zapisach kwot, gdzie zamiast 110 tys. wpisano tylko 60 tys..

Stradomka — szczegółów dowiemy się niebawem

Poruszano też kwestie mostu na Stradomce. Radny Węgrzyn pytał ironicznie, co ze sprawą, którą obecny starosta złożył do prokuratury, dotyczącej nieprawidłowości w budowie mostu na Stradomce? Według radnego nic z niej nie wynika, a obecny starosta rozpętał tylko kampanię medialną. - "Bardzo się cieszę z pańskiego zainteresowania, bo na Pańskim miejscu też bym był żywotnie zainteresowany, na jakim etapie są wnioski w prokuraturze — odpowiadał starosta. - “Złożyłem takie wnioski o podejrzeniu popełnienia przestępstwa i niegospodarności. […] Prokuratura po wysłaniu swojego biegłego do końca sierpnia oczekuje analizy i informacji. Do tego czasu sprawy działania prokuratora są zawieszone". O decyzji prokuratury w tej sprawie dowiemy się więc najprawdopodobniej w październiku lub listopadzie. "Dlaczego most został oddany w sposób wstydliwy? — pytał obecny starosta. "Tak się nieszczęśliwie składa, że na stanowisku starosty istnieje następstwo prawne. Ja się wstydzę, ale nie za siebie — skwitował Jacek Pająk. […] "Wiedział Pan doskonale, że wpuszczając jednostkę wojskową z Mińska Maz. we wrześniu 2006 — przypadkowo się złożyło, że był to rok wyborczy - bez dokumentacji na plac budowy było rzeczą nierealną, by do końca listopada, przy tak fatalnym stanie prawnym, inwestycja była zakończona. […] Na dzień dzisiejszy, na skalę takich możliwości prawnych i finansowych jakie mieliśmy, jest to inwestycja zakończona w sposób wzorowy". Więcej o wadliwych umowach sporządzonych przez poprzednie władze powiatu będzie można przeczytać niedługo, w krótkim komentarzu, jaki udzielił nam obecny starosta.

Szpital do rozbudowy

Jedną z ważniejszych uchwał była także ta dotycząca zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego długoterminowego przez SP ZOZ Szpital Powiatowy na rozbudowę, zaczętej kiedyś, budowy przy oddziale ratunkowym szpitala. W przemówieniu dyrektora W. Szafrańskiego można było usłyszeć, że jest to historyczna szansa dla szpitala. "Albo podejmiemy tę decyzję albo grozi nam długoletnia stagnacja" - mówił dyrektor. "Dzisiaj musimy wykorzystać tę szansę bezwzględnie". W nowym budynku znalazły by się głównie oddziały ginekologii i położnictwa. Koszt budowy wyniósłby ok. 21 mln zł. Decyzją Rady finansowanie nowego budynku rozkładało by się w postaci kredytów w następujący sposób: 4,5 mln — Szpital Powiatowy, 6,9 mln - Starostwo Powiatowe oraz 10 mln zł pochodziłoby z dofinansowania zewnętrznego. Czy uda się te pieniądze uzyskać - okaże się niebawem. Obawy radnych mąciła jednak zapowiedź obecnych władz o prywatyzacji szpitali. Wychodząc jednak z założenia, że może to być mało realne, a działania ustawodawcy są raczej nieprzewidywalne w tej kwestii, radni zdecydowali o poręcznie kredytu w głosowaniu, gdzie 19 radnych było za i jeden przeciw. Jeśli inwestycja się powiedzie na barki podatników nałoży się spłacenie kolejnego publicznego kredytu. Szpital spłaca już bowiem jeden kredyt z 2005 r. w wysokości 2.300 tys. zł, zaciągnięty, by spłacić zobowiązania wobec swych pracowników. Według zapewnień dyrektora przy kolejnym kredycie szpital jest w stanie spłacać samodzielnie ten kredyt.

Radni podjęli następujące uchwały:

 • w sprawie zmian w uchwale budżetowej Powiatu Bocheńskiego na 2008 rok — dochody budżetu zwiększono o kwotę 1.923.560 zł. Tym samym zwiększono wydatki o kwotę 2.417.560;
 • W sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego na realizację robót drogowych i budowę mostów w 2008 roku radni postanowili zaciągnąć kredyt na kwotę 5 700 700 zł. Podjęto uchwałę w sprawie założenia Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy w Bochni oraz włączenia tej szkoły w struktury organizacyjne Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bochni;
 • w sprawie zmiany planu sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych w Powiecie Bocheńskim;
 • w sprawie współpracy w zakresie opracowania i realizacji projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Bochni.";
 • w sprawie przystąpienia do realizacji projektu partnerskiego "Zagospodarowanie przestrzeni i powierzchni publicznej centrum wsi Łapanów";
 • w sprawie zmiany uchwały Nr XI/93/2007 Rady Powiatu w Bochni z dnia 13 września 2007 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków;
 • w sprawie zatwierdzenia "Programu profilaktyki zakażeń pneumokokowych i meningokokowych wśród dzieci i młodzieży z grup największego ryzyka zamieszkałych na terenie Powiatu Bocheńskiego";
 • w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu "Małopolski Urzędnik Europejski";
 • w sprawie powierzenia Gminie Miasta Bochnia realizacji zadania publicznego, należącego do właściwości Powiatu;
 • w sprawie wyrażenia zgody na zbycie niezabudowanej działki nr 256/37 o pow.0.1994 ha, położonej w Siedlcu, stanowiącej własność Powiatu Bocheńskiego;
 • w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdów z dróg i ich parkowanie;
 • w sprawie przyjęcia i ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Powiatu Bocheńskiego;
 • w sprawie zatwierdzenia zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni "Szpital Powiatowy".

Paweł Wieciech