Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-22 18:34:05 przez system

Cztery pomysły na rewitalizację Gminy

Cztery inwestycje planuje wykonać Gmina Bochnia w ramach projektu „Rewitalizacja Gminy”. Z RPO Województwa Małopolskiego wpłynęła na ten cel dofinansowanie.

Na co Urząd Gminy zamierza wydać tę kwotę?

  1. Na przebudowę i rozbudowę Zespołu Szkół Gminnych im. Henryka Sienkiewicza w Bogucicach o budynek przedszkola z całkowitym wyposażeniem w nowoczesne sprzęty, materiały dydaktyczne , zabawki, gry, powstanie szatnia dla dzieci. Zostanie wybudowany chodnik, podjazd dla niepełnosprawnych oraz droga pożarowa.

  2. „Razem możemy więcej” – na modernizację budynku dawnej szkoły w Cikowicach wraz z terenem wokół budynku na miejsce aktywnego spędzania czasu ( w ramach działania w budynku dawnej szkoły zostanie wymieniona stolarka okienna i drzwiowa, zostanie zmodernizowany dach, zostaną zmodernizowane i wyposażone pomieszczenia wewnątrz budynku, w których powstanie biblioteka multimedialna, sala zabaw dla dzieci - kulkowo, gabinet, pomieszczenie socjalne. Budynek zostanie przystosowany dla osób niepełnosprawnych poprzez montaż platformy dla niepełnosprawnych. Przed budynkiem powstanie parking, a plac zabaw dla dzieci zostanie doposażony w nowoczesne urządzenia.

  3. Na aktywizację społeczności lokalnej poprzez kompleksową przebudowę przestrzeni publicznej w Ostrowie Szlacheckim. Przedmiotem działania jest modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z budową obiektów małej architektury, w tym: wymiana pokrycia dachowego, ocieplenie budynku, wymiana okładziny schodów, dostawa i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej oraz placu zabaw. Zakres działania przewiduje również wyposażenie budynku świetlicy w gry strategiczne oraz urządzenia usprawniające – rowery stacjonarne oraz bieżnię treningową.

  4. Z myślą o dzieciach – na modernizację budynku przedszkola w Moszczenicy wraz z zagospodarowaniem otoczenia, co obejmuje m.in. wykonanie odwodnienia budynku, wymianę pokrycia dachowego, ocieplenie elewacji budynku, wymianę ogrodzenia, wykonanie chodnika wokół budynku, organizację placu zabaw dla dzieci.

Całowita wartość projektu to 2.810.241,55 zł

Zdjęcia z https://www.facebook.com