Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-31 10:21:40 przez system

Czy będzie czterech nowych dyrektorów?

Konkursy na stanowiska dyrektorów szkół i placówek oświatowych w powiecie

5 czerwca 2017 r. o godzinie 15.00. upływa termin składania ofert przez kandydatów chętnych objąć stanowiska dyrektorskie w czterech palcówkach. 31 sierpnia dobiega bowiem końca okres na jaki Zarząd Powiatu powierzył stanowiska dyrektorom tych placówek.

Obecnie prawo oświatowe nie daje możliwości powierzenia stanowiska dyrektora na kolejne kadencje bez przeprowadzenia postępowania konkursowego. Konkurs dotyczy ubiegania się na stanowiska dyrektorskie:

1) Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Bochni im. Stefana Szumana w Bochni;

2) Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego w Bochni;

3) II Liceum Ogólnokształcącym im. Orła Białego w Bochni;

4) Szkole Policealnej Pracowników Służb Medycznych i Społecznych dla Dorosłych w Bochni.

Planowany termin przeprowadzenia postępowań konkursowych to 21 czerwca 2017 roku.

Ogłoszenia o konkursach są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Bochni.