Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-29 10:21:51 przez system

Czy BSAG potrzebny jest koordynator?

Radny Maciej Fischer apeluje o zatrudnienie specjalnego urzędnika, który zajmie się Strefą.

Na wrześniowej sesji Rady Miasta (26.09) wiceprzewodniczący Rady Maciej Fischer złożył interpelację, proponując zatrudnienie w Urzędzie Miasta osoby odpowiedzialnej za poszukiwanie inwestorów zainteresowanych Bocheńską Strefą Aktywności Gospodarczej oraz koordynującej wszystkie działania (również budowlane), podejmowane przez Miasto w BSAG.

Swoją prośbę radny argumentował słabą, jego zdaniem, promocją BSAG, o czym świadczy chociażby fakt, że Bochnia nie wysłała swojego przedstawiciela na Forum Ekonomiczne w Krynicy, które było świetną okazją na poszukiwanie inwestorów. Swojego przedstawiciela miało tam za to Brzesko, w którym utworzenie Strefy jest znacznie mniej zaawansowane niż w Bochni.

Burmistrz na razie sceptycznie podchodzi do pomysłów radnego. Zdaniem Stefana Kolawińskiego miasto zatrudnia już fachowca, który zajmuje się nadzorem budowlanym, a w przypadku promocji należy wykorzystać przede wszystkim dostępne obecnie możliwości zainteresowania Strefą, jakimi dysponuje miasto:

Urząd Miasta zatrudnił inspektora nadzoru budowlanego, który koordynuje wszystkie poczynania i sprawdza wszystkie czynności, które są projektowane, weryfikuje materiały, które mają być użyte. Natomiast jeżeli chodzi o promocję spróbujmy na razie wykorzystać te możliwości, które ma Wydział Promocji a jeżeli to będą działania niesatysfakcjonujące to wtedy rzeczywiście nie wykluczam zatrudnienia kogoś, kto wprost jest fachowcem od promowania takiej rzeczy.

Sprawa promowania BSAG była jedną z bardziej interesujących w trakcie sesji, dlatego już wkrótce poświęcimy jej osobno więcej uwagi.

[MK]