Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-01 21:47:41 przez system

Czy młodzież Powiatu będzie ratowała życie?

Podczas niedawno odbytej sesji Rady Powiatu (24 września), Przewodniczący Komisji Zdrowia Tadeusz Wadas złożył interpelację o zabezpieczenie środków na projekt "Uczymy się ratować życie - pierwsza pomoc przedmedyczna". Projekt otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która to ocena jest niezbędna do realizacji przez samorządy programów związanych z opieką zdrowotną (zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Dz.U 2008 nr 164poz.1027).

W rozmowie z Czasbochenski.pl radny Wadas powiedział: "Konieczne jest aby dzieci i młodzież potrafiły się zachować w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia. Podczas sytuacji kryzysowych ich umiejętności mogą komuś uratować życie."

W założeniu program ma być realizowany w latach 2016-2018 i jest skierowany do grupy 2 940 uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Bocheńskiego. W ramach programu uczniowie uzyskają wiedzę teoretyczną jak i praktyczne umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy w przypadkach omdleń, krwawień, drgawek, zawału, udaru mózgu oraz wszelkich urazów (w tym porażeń, oparzeń i zadławień) jak również używania defibrylatora zewnętrznego.

W ramach programu zostanie zakupiony sprzęt dydaktyczny służący do ćwiczeń z zakresu prowadzenia masażu serca i przywracania oddechu (manekiny do resuscytacji krążeniowo - oddechowej), co jest o tyle ważne, że pozwoli na prowadzenie zajęć z tego zakresu również po zakończeniu programu, gdyż sprzęt pozostanie w szkołach.

Od radnych powiatowych zależy czy środki na projekt zostaną zabezpieczone w budżecie i czy prawie 3 tysiące uczniów z Powiatu Bocheńskiego będzie mogło skorzystać z ponad 730 godzin szkolenia, a szkoły uzyskają nowy sprzęt.

Pani Elżbieta Waśniowska z Wydziału Spraw Społecznych i Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego powiedziała nam, że projekt "Uczymy się ratować życie" jest zgodny z programem nauczania w zakresie "Edukacji dla bezpieczeństwa". Edukacja w projekcie będzie prowadzona przez wykwalifikowanych ratowników medycznych, a więc będzie to wiedza teoretyczna poparta praktyką, w szkołach pozostanie więc nie tylko wiedza ale sprzęt, na którym będą mogli ćwiczyć uczniowie kolejnych roczników.

Pani Elżbieta dodała również, że przygotowany został też drugi projekt mający na celu zapobieganie skutkom późno wykrytych wad i schorzeń narządu słuchu i wzroku u młodzieży. W ramach projektu "Słyszę i widzę" mają być przeprowadzane badania słuchu i wzroku u uczniów szkół ponadgimnazajalnych. Projekt ten jest umożliwi wykrycie wad u młodzieży, u której nie wykryto wcześniej takich wad lub u której wzrok lub słuch uległy pogorszeniu z powodu chorób, uszkodzeń lub warunków zewnętrznych.

Często wyniki w nauce i komfort życia młodzieży pogarszają się bez widocznych przyczyn, a może to być spowodowane wadami wzroku i słuchu. Projekt będzie obejmował nie tylko badania młodzieży w tym zakresie ale również edukację w zakresie przyczyn i dalszego postępowania dla rodziców i samej młodzieży. Wykryte wady będą mogły być leczone w ramach świadczeń NFZ, na przykład w poradniach specjalistycznych Szpitala Powiatowego w Bochni.