Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-01-27 17:48:27 przez system

Czy potrzebne są nam szlabany na parkingach?

Wszystko wskazuje na to, że już wkrótce na parkingu przy Pl. Bolesława Wstydliwego pojawią się szlabany. Na ostatnim posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów poruszono m. in. temat realizacji umowy z operatorem strefy parkowania.

Umowa przewidywała m. in. postawienie szlabanów na parkingach przy Placu Bolesława Wstydliwego oraz na parkingu przy sklepie „Floris”. Jak do tej pory szlabanów nie postawiono, przy czym czynnikiem blokującym zamontowanie szlabanów przy Placu B. Wstydliwego był brak doprowadzenia energii elektrycznej (co leżało po stronie Miasta). Obecnie przeszkoda ta została pokonana, więc należy się spodziewać, ze wkrótce postawione będą szlabany przy tym parkingu.

A co z placem przy sklepie Floris ?Parkingowi przy Placu Puławskiego szlaban na razie nie grozi. Właścicielem działki obejmującej wyjazd z parkingu jest Spółdzielnia „Społem” – w planach jest zaś remont „blaszaka”. Nie było natomiast wcześniejszych pisemnych uzgodnień w tej kwestii pomiędzy Miastem a spółdzielnią jako właścicielem terenu. W praktyce oznacza to, że przynajmniej na razie szlabanu przy tym parkingu nie będzie.Czy będzie gorzej ?

Kwestia postawienia szlabanów, choćby nawet przy wyjeździe z parkingów budzić może wątpliwości. Jest to z pewnością kolejna przeszkoda dla kierowców. Pozostaje pytanie, czy szlabany nie utrudnią ruchu w tym rejonie, stwarzając dodatkowe trudności dla kierowców. Pamiętać należy, ze wbrew pozorom szlaban parkingowy może też utrudnić nie tylko ruch pojazdów, ale też pieszych, którzy obecnie swobodnie poruszają się np. w okolicach sklepu Floris. Szlaban podnosi się na określoną ilość sekund, umożliwiając wyjazd w zasadzie tylko jednego pojazdu, zaś przy włączaniu się do ruchu należy ustąpić pierwszeństwa pieszemu, co oznacza, że pojazd wyjeżdżający stojąc przy otwartym na chwilę szlabanie byłby zmuszony czekać aż piesi przejdą. Zamontowanie kolejnych elementów infrastruktury z pewnością będzie miało wpływ na poruszanie się w tamtym obszarze.