Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-10-26 21:42:49 przez system

Czy powiat nas obroni ?

Zgodnie z planem szkolenia obronnego powiatu bocheńskiego na 2017 r. w dniach 19-20 października 2017 r. odbyły się wieloszczeblowe Powiatowe Ćwiczenia Obronne.

Celem ćwiczenia było skoordynowanie systemów kierowania realizacją zadań obronnych wynikających z planów operacyjnych funkcjonowania powiatu i gminy. Ćwiczenia prowadzono w II Etapach.

W I Etapie odbył się trening w systemie Stałych Dyżurów oraz Głównego Stanowiska Kierowania prowadzony przez Zespół Ćwiczący Starosty Bocheńskiego, przeprowadzono także szkolenie z zakresu tematyki obronnej . Odbył się również trening Systemu Wykrywania i Alarmowania - Powiatowego Ośrodka Analizy Danych i Alarmowania z udziałem drużyn wykrywania i alarmowania w urzędach miast i gmin na terenie powiatu.

II etap opierał się na ćwiczeniach praktycznych zgodnie z zaplanowanym scenariuszem. Scenariusz ten zakładał Akcję Kurierską w Urzędzie Miasta Bochnia, Rozwinięcie Zastępczych Miejsc Szpitalnych w miejscowości Ostrów Królewski – Gmina Rzezawa, ewakuację mieszkańców miejscowości Proszówki do miejscowości Baczków – Gmina Bochnia oraz przeprowadzenie działań ratowniczych w sytuacji wystąpienia zagrożenia terrorystycznego oraz pożarowego w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Drwini – Gmina Drwinia.

W ćwiczeniu pod kierownictwem Starosty Bocheńskiego wzięły udział wszystkie urzędy miast i gmin z terenu powiatu bocheńskiego, przedstawiciele KP PSP w Bochni, KP Policji w Bochni, SP ZOZ Szpital Powiatowy w Bochni, WKU w Tarnowie, MUW WBiZK w Krakowie.

Po zakończeniu działań, Starosta Ludwik Węgrzyn podsumował przebieg ćwiczeń i podziękował wszystkim za udział w ćwiczeniu podkreślając fakt dobrej współpracy i zrozumienia.

Obserwujący ćwiczenia przedstawiciele Wojewody Małopolskiego wysoko ocenili poziom przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia.