Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-05 08:48:35 przez system

Czy przy Orackiej powstanie nowy parking?

Przewodniczący Rady Miasta złożył interpelację w sprawie budowy parkingu na ul. Orackiej. Czy szukanie miejsca do parkowania w centrum Bochni za jakiś czas będzie łatwiejsze?

W czasie październikowej sesji rady Miasta przewodniczący Rady – Kazimierz Ścisło wystąpił z interpelacją wskazującą na konieczność zbudowania parkingu dla samochodów osobowych wzdłuż ul. Orackiej, od skrzyżowania z ul. Regis i ul. Konstytucji 3 Maja, do skrzyżowania z ul. Czackiego. Kazimierz Ścisło zwrócił uwagę, na fakt, że usytuowanie w tym miejscu parkingu „z prawdziwego zdarzenia” pomogłoby rozwiązać dwa duże problemy: po pierwsze poprawiłoby bezpieczeństwo dla ruchu na ul. Orackiej a po drugie ułatwiłoby kierowcom szukanie miejsc parkingowych w centrum miasta:

Panie Burmistrzu, zwracam się do Pana z prośba od mieszkańców ulicy Orackiej, Polnej, Romana, Campi, ks. Gadowskiego, Górników a także rodziców którzy dowożą dzieci do SP 2, oraz wszystkich innych kierowców, którzy musza przejechać ul. Oracką o wybudowanie parkingu da samochodów wzdłuż ul. Orackiej od skrzyżowania z ul. Regis i Konstytucji 3 Maja do skrzyżowania z ul. Czackiego. Parking ten jest niezbędny, ponieważ przejechanie tą częścią ulicy, ze względu na dużą ilość samochodów które zaparkowane są wzdłuż ul. Orackiej od strony Plant jest trudne i stwarza duże zagrożenie dla ruchu drogowego. Ponadto jak doskonale wiemy miejsc parkingowych w Bochni brakuje – czytamy w interpelacji.* *

Do interpelacji dołączono listę z podpisami osób popierających pomysł radnego. Na razie nie wiadomo jeszcze jak do pomysłu przewodniczącego Rady Miasta odniosą się władze Bochni. Nie przedstawiono także szczegółów co do projektu i wykonania nowego parkingu. O finale sprawy poinformujemy na bieżąco.