Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-12 20:48:58 przez Czas2012

Czy skarb państwa przejmie własność szpitali? - protest samorządowców

Konwent burmistrzów i wójtów w obronie bocheńskiego szpitala

Dziś (12.01.2021) odbyło się posiedzenie Konwentu Starosty, Burmistrzów i Wójtów z terenu Powiatu Bocheńskiego. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele wszystkich samorządów z terenu powiatu bocheńskiego. Posiedzenie dotyczyło planowanej reformy szpitali, która według słów Ministra Zdrowia zakłada przejęcie szpitali przez Państwo, a następnie ich optymalizację. Podejmowane przez rząd działania niosą realne zagrożenie dla istnienia bocheńskiej placówki.

Jeśli teraz będziemy milczeć i udawać, że nie ma tematu, to obudzimy się w sytuacji, gdzie działalność szpitala w Bochni będzie ograniczana na rzecz innych podmiotów. Głos mieszkańców Powiatu Bocheńskiego musi być usłyszany. Dlatego po raz kolejny apeluję o wsparcie obrony bocheńskiego szpitala przez wszystkich, którym na sercu leży dobro bocheńskiej placówki. Nie chce upolityczniać sprawy. My jesteśmy po prostu za zapewnieniem odpowiedniej opieki zdrowotnej dla mieszkańców powiatu – mówił Starosta Bocheński Adam Korta.

W dniu 23 grudnia 2020 roku powstał specjalny zespół ds. restrukturyzacji szpitali, który ma przygotować zmiany w funkcjonowaniu szpitali powiatowych. Kwestia ta została także poruszona podczas Zespołu do spraw Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego z udziałem Ministrów Zdrowia Anny Goławskiej i Macieja Miłkowskiego, który odbył się dziś rano. Jak wyjaśniali przedstawiciele rządu zespół ma w ciągu 6 tygodni przygotować propozycję zmian. Do końca lutego ma być wypracowany projekt, a ustawa ma być przygotowana jeszcze w maju br. Dlatego obecnie to najlepszy czas na przedstawienie głosu mieszkańców.

Pracę takiego zespołu potwierdził Minister Zdrowia Adam Niedzielski, który na antenie TVN24 mówił – (...) pracujemy nad taką koncepcją. Oznaczałaby ona przejęcie własności nad szpitalami przez m.in. skarb państwa, chociaż jest kilka opcji, które są również analizowane, ale to jest pomysł najpoważniejszy. Myślę że pandemia bardzo dużo nas nauczyła, a szczególnie dała dużo doświadczeń i widać, że to rozproszone zarządzanie, rozproszenie zasobów, właścicieli, powoduje bałagan organizacyjny.

Wszyscy obecni podczas konwentu Burmistrzowie oraz Wójtowie gmin, zgodzili się, że należy wyrazić sprzeciw wobec planowanych zmian właścicielskich. Jeszcze w tym tygodniu będzie uzgodnione wspólne stanowisko, które trafi m.in. do zespołu ds. restrukturyzacji szpitali.

Nikt nie będzie dbał o tą jednostkę tak jak dba samorząd powiatowy. Nie po to 21 lat temu samorządy przejmowały szpitale wraz z ich długami, aby je teraz w dobrej kondycji oddać. Niejednokrotnie przed kościołami pracownicy szpitala zbierali środki, aby placówka przetrwała. Dla Warszawy nasz szpital jest peryferyjny, a dla nas jest centrum powiatu – dodaje Wicestarosta Ryszard Drożdżak.

[Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że wójt Gminy Lipnica Murowana, przebywający na urlopie, poinformował Starostwo Powiatowe o nie wyrażeniu zgody na podpisanie oświadczenia. Przyp.red.]

/media/user/images/upload/Styczen/Styczen 2021/Sz.jpg

Info: Starostwo Powiatowe