Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-04-10 19:30:39 przez system

Dach PCPR będzie wyremontowany

Zarząd Powiatu podpisał umowę na remont dachu budynku byłego internatu „Mechanika” przy ul. Windakiewicza, gdzie obecnie swoją siedzibę ma m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Prokuratora Rejonowa. Koszt inwestycji to ponad 700 tysięcy złotych.

- Wiele osób, szczególnie niepełnosprawnych, które korzystają z pomocy PCPR zwracało się do mnie w sprawie remontu tego budynku. Rozpoczynamy I etap inwestycji w tym budynku. Mam nadzieję, że niedługo uda się rozpocząć dalszy remont tego budynku – mówi Starosta Bocheński Adam Korta.

Zakres robót obejmuje demontaż obróbek blacharskich i orynnowania, rozbiórkę istniejących gzymsów, montaż folii paroizolacyjnej na stropodachu, belek podwalinowych i murłat, elementów drewnianej więźby dachowej i ułożenie na stropodachu termoizolacji, wykonanie pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, podbitek okapów, montaż nowego orynnowania i rur spustowych oraz drabinek śniegowych oraz instalacji odgromowej. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego remont wykona firma Marcin Gut z Pleśnej. Prace mają się zakończyć do 15 października br., a ich koszt to 772 229,73 zł.