Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-08-09 14:34:45 przez system

Dalszy ciąg kanalizacji w Gminie Bochnia

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacyjnej w kolejnych miejscowościach Gminy Bochnia tj. w Bessowie, Cerekwi i Gorzkowie. Urząd Gminy informuje, że w ramach inwestycji w Bessowie i Cerekwi zostanie wykonane 8,2 km kolektorów sanitarnych, 2,8 km rurociągu tłocznego, przyłącza o długości 3 km oraz 7 pompowni ścieków. Koszt tej inwestycji to 2 mln 425 tys. zł.

Jak informują władze Gminy prace w Bessowie i Cerekwi potrwają do końca stycznia przyszłego roku.

Kolejny etap kanalizacji w Gorzkowie potrwa do końca listopada tego roku i obejmuje budowę ok. 1,3 km sieci sanitarnej oraz przyłączy o długości 102 mb. To zadanie kosztować będzie ok. 366 tys. zł. Koszt tych prac będzie w 45% dofinansowany z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Podjęte zostały również przygotowania dla kolejnych zadań kanalizacyjnych.

W trakcie opracowywania jest także dokumentacja projektowa dla rozbudowy mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w Damienicach z budową rurociągu tłocznego i rozbiórką oczyszczalni ścieków w Stanisławicach. Zbudowana zostanie także sieć kanalizacji sanitarnej w Majkowicach, Zatoce i częściowo w Bogucicach i Ostrowie Szlacheckim. Wykonywana jest również dokumentacja dla budowy kanalizacji w Dąbrowicy, Grabinie, Woli Nieszkowskiej, a także częściowo w Nieprześni, Buczynie, Bogucicach i Ostrowie Szlacheckim.

Ponadto rozbudowywana będzie sieć wodociągowa na terenie gminy. Na etapie opracowania jest dokumentacja do rozbudowy wodociągu w Dąbrowicy, Bogucicach, Cerekwi i Zatoce. Łączny koszt wykonania w/w dokumentacji wynosi ok. 586 tys. zł.