Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-17 11:00:31 przez system

Dar krwi w Drwini

14 listopada Gminny Klub Honorowych Dawców Krwi PCK w Drwini już po raz dziewiąty w tym roku (czwarty raz w gminie) zorganizował otwartą akcję krwiodawstwa.

Pomimo wielu sobotnich zajęć nie brakło osób, które znalazły czas, aby podzielić się cząstką siebie z najbardziej potrzebującymi. W akcji wzięło udział 15 dawców i co bardzo ważne - wszyscy po badaniach mogli oddać krew, co pozwoliło na pozyskanie 6 750 ml krwi pełnej.

Otwarta akcja krwiodawstwa Gminnego Klubu w Drwini została przeprowadzona dzięki Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, którego pracownicy wykonywali czynności bezpośrednio związane z pobieraniem krwi i badaniem oraz rejestracją dawców. Wśród członków Gminnego Klubu HDK PCK w Drwini wspierających swym zaangażowaniem akcję byli; Maria Klasa, Barbara Makuch, Józefa Kular, Stanisław Data, Leszek Machaj oraz prezes Klubu Stefan Styczeń.

Zarząd Klubu wszystkim honorowym krwiodawcom, którzy przyczynili się do ratowania zdrowia i życia mieszkańców gminy Drwinia i województwa małopolskiego, Gminny Klub HDK w Drwini składa wyrazy wdzięczności.