Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-12-30 21:53:03 przez system

Darmowa pomoc prawna-podpisano umowy

Starosta Ludwik Węgrzyn podpisał umowy z adwokatami i radcami prawnymi, którzy od nowego roku będą świadczyć usługi darmowych porad prawnych.

Umowy zostały podpisane z 10 adwokatami i 5 radcami prawnymi, którzy będą doradzać mieszkańcom w punkcie zlokalizowanym w Starostwie Powiatowym w Bochni - pięć dni w tygodniu po osiem godzin. W przypadku punktów zlokalizowanych na terenie Gminy Lipnica Murowana i Drwinia umowy zostały podpisane ze Stowarzyszeniem „Rodzina Kolpinga” w Bochni.

O tym jak ważna dla mieszkańców naszego powiatu jest ta pomoc niech świadczą statystyki, w 2016 roku blisko 1 000 osób, a w tym roku to już ponad 1200, które skorzystało z możliwości spotkania się z adwokatem czy radcą prawnym i bezpośredniej porady. Jednocześnie staramy się co jakiś czas trafiać z przekazem do nowych osób oraz przypominać o możliwości skorzystania z takiej formy pomocy – mówi Ludwik Węgrzyn starosta.

Gdzie taką pomoc można uzyskać?

 • STAROSTWO POWIATOWE W BOCHNI ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4
  godziny pracy: poniedziałek: 8:00 – 12:00, wtorek-piątek: 7:30 - 11:30
  porad udziela: radca prawny
  godziny pracy: poniedziałek: 12:00 – 16:00, wtorek-piątek: 11:30 - 15:30
  porad udziela: adwokat

 • URZĄD GMINY DRWINIA Drwinia 57, pok. Nr 5 oraz pok. Nr 1 -dla osób niepełnosprawnych lub z ograniczoną możliwością poruszania się,
  godziny pracy: poniedziałek: 13.00 – 17.00, wtorek: 12.00 – 16.00, środa: 14.00 – 18.00, czwartek: 9.00 – 13.00, piątek 8.00 – 12.00.
  punkt prowadzi: Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", porad udziela: radca prawny lub inna osoba*

 • URZĄD GMINY LIPNICA MUROWANA Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2
  godziny pracy: poniedziałek: 8.00 – 12.00, wtorek: 14.00 – 18.00, środa: 9.00 – 13.00, czwartek: 14.00 – 18.00, piątek 9.00 – 13.00.
  punkt prowadzi: Stowarzyszenie "Rodzina Kolpinga w Bochni", porad udziela: radca prawny lub inna osoba*

Przypomnijmy:

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, której zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, lub która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, lub która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego. Z usługi mogą skorzystać również osoby, które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymację weterana, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, jak również osoby przed 26 rokiem życia, które ukończyła 65 lat i ciężarne.

System darmowej pomocy prawnej jest rezultatem wejścia w życie ustawy przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Na terenie powiatu bocheńskiego system ten funkcjonuje od 1 stycznia 2016 roku.