Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-22 15:45:25 przez system

Darmowe porady prawne już od stycznia

Starosta bocheński Ludwik Węgrzyn podpisał z wójtem Gminy Lipnica Murowana Tomaszem Gromalą oraz wójtem Gminy Drwinia Janem Pająkiem porozumienie dotyczące udostępnienia lokalu w celu prowadzenia punktu darmowej pomocy prawnej.

Od 1 stycznia na terenie Powiatu Bocheńskiego ruszają 4 punkty, w których będzie można uzyskać darmową poradę prawną. Będzie to rezultat wejścia w życie ustawy, przygotowanej w Ministerstwie Sprawiedliwości, zakładającej stworzenie ogólnopolskiego systemu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Porady prawne będą świadczone w dwóch punktach zlokalizowanych w Bochni oraz Lipnicy Murowanej i Drwini.

Punkty te znajdują się w:

1) Starostwo Powiatowe W Bochni (ul. Kazimierza wielkiego 31, pok. Nr 4)
godziny pracy:
poniedziałek: 13:00 – 17:00,
wtorek-piątek: 9:00 - 13:00

2) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni (ul. E. Windakiewicza 9/5, pok. Nr 10)
godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 13:00,
wtorek-piątek: 9:00 - 13:00

3) Urząd Gminy Drwinia (Drwinia 57, pok. Nr 5)
godziny pracy:
poniedziałek: 13:00 – 17:00,
wtorek-piątek: 12:00 - 16:00

4) Urząd Gminy Lipnica Murowana (Lipnica Murowana 19, pok. Nr 2)
godziny pracy:
poniedziałek: 9:00 – 13:00,
wtorek-piątek: 11:30 - 15:30

- Powtarzającym się od lat postulatem i tematem zgłaszanym przez samorząd, zwłaszcza przez obywateli, była kwestia jakości prawa, kwestia tego prawa, które obowiązuje, prawa niezrozumiałego, niespójnego, ze stosowaniem, którego problemy mają nie tylko obywatele chcący załatwić swoją indywidualną sprawę ale również urzędnicy to prawo stosujący – mówił starosta

Wspólnie z panami wójtami porozumieliśmy się, aby to świadczenie - porady prawne były jak najbliżej obywateli. W punktach tych porad będą udzielać radcy prawni i adwokaci, pięć dni w tygodniu po 4 godziny – wyjaśniał starosta.

Z porad prawnych będą mogły skorzystać rodziny wielodzietne, młodzież do 26 roku życia, seniorzy po ukończeniu 65 lat, korzystający z pomocy społecznej, kombatanci i weterani oraz dotknięci katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.poradyprawne.powiatbochenski.pl