Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-29 21:51:28 przez system

Dary dla domu dziecka w podzięce za rekolekcje

<html />

27 marca zakończyły się Rekolekcje Wiekopostne w parafii św. Mikołaja w Żegocinie. Prowadził je ks. Andrzej Wilk, który od 2007 roku pracuje na Ukrainie i obecnie jest proboszczem parafii pw. M.B Fatimskiej w Kotowsku (diecezja odesko –symferopolska).

Ksiądz wygłaszał nauki rekolekcyjne, począwszy od niedzieli palmowej w kościołach w Żegocinie i Rozdzielu. Parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwach, podobnie uczniowie szkół z parafii.

Na zakończenie rekolekcji uczniowie szkół z terenu parafii podziękowali rekolekcjoniście, wręczając mu kwiaty i baranka wielkanocnego i symbol Świąt oraz przekazali dary: słodycze, żywność długoterminową, przybory szkolne na sumę ponad 2000 złotych, które ks. Andrzej przekaże dzieciom z Domu Dziecka na terenie swojej parafii w Ukrainie oraz dzieciom z całej parafii Kotowsk.

Do Akcji "Dar serca dla dzieci z Ukrainy" włączyły się: Publiczna Szkoła Podstawowa w Żegocinie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bytomsku, Zespół Szkół w Rozdzielu oraz Zespół Szkół im. Świętej Jadwigi Królowej Jadwigi w Żegocinie.