Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-12-18 16:08:59 przez system

Debata medialna w "Ogólniaku"

Szkolny Klub Dyskusyjny „Semper in altum” przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bochni zrealizował kolejny projekt, którego efekty można było zobaczyć 13 grudnia 2013 roku. Celem projektu było uświadomienie młodym ludziom istoty ważności mediów we współczesnym świecie, ukazanie zarówno pozytywnych jak i negatywnych stron funkcjonowania „czwartej władzy” w państwie oraz umożliwienie podjęcia otwartej polemiki z ludźmi związanymi od wielu lat ze światem mediów.

Tym razem wybrano formę debaty „za i przeciw”, tak by każdy członek klubu mógł wziąć w niej czynny udział. Debata „Media jako czwarta władza” została poświęcona tematyce wybranych środków masowej komunikacji, takim jak telewizja, internet i prasa.

Spotkanie rozpoczęła dyrektor Jolanta Kruk, witając zaproszonych gości, którzy stanowili grono ekspertów w trzech dziedzinach. Byli nimi kolejno: Jarosław Potasz (związany z „Gazetą Krakowską”, TV Wisła, a obecnie z produkcją programów w TVN), Tomasz Stodolny (redaktor naczelny internetowego serwisu lokalnego Bochnianin) i Barbara Pajchert (dziennikarka, redaktorka, wykładowca ).

Następnie zostały przedstawione wyniki sondy przeprowadzonej w trzech grupach badanych tj. nauczycieli, uczniów, przypadkowo spotkanych mieszkańców miasta, której przebieg zarejestrowano w postaci filmu.

Kolejną część programu stanowiła debata, która przebiegała w trzech rundach tematycznych, prowadzonych przez marszałków: Patrycję Rzenno- telewizja, Marcina Wojcieszko-internet, Karola Górskiego - prasa. Po każdej wymianie argumentów właściwy dla danej dziedziny ekspert podsumowywał jej przebieg i odpowiadał na pytania klubowiczów oraz publiczności, którą stanowili wybrani delegaci klas drugich i trzecich.

Ostatnim punktem programu było głosowanie publiczności, która na przygotowanych kartach głosowania oddała głos na jedną z sześciu drużyn. Głosami publiczności zwycięzcami okazali się być członkowie drużyny „Prasa za”.