Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-02-05 15:00:53 przez system

Delegacja gminy Bochnia we Włoszech

W związku z projektem dotyczącym wspomnień z okresu II wojny światowej, realizowanym przez młodzież szkolną z dwóch włoskich miejscowości Patti i Montagnareale w dniach od 26 do 31 stycznia we Włoszech przebywała 8-osobowa delegacja z Gminy Bochnia, zaproszona przez Wójta Gminy Patti Mauro Aquino.

Celem projektu, realizowanego przez tamtejszy samorząd, było zapoznanie młodzieży włoskiej z polskimi tradycjami, wymiana kulturalna oraz promowanie pozytywnych postaw patriotycznych.

Wyjazd na zaproszenie strony włoskiej przedstawicieli samorządu Gminy Bochnia i przedstawicieli Zespołu Pieśni i Tańca „Siedlecanie” do miejscowości Patti związany był przede wszystkim z uroczystościami dotyczącymi zakończenia w/w projektu. Podczas pobytu przedstawiciele zespołu „Siedlecanie” mieli okazję zaprezentować pieśni oraz tradycyjne polskie tańce. Gmina Bochnia reprezentowana była przez: wójta Gminy, przewodniczącego Rady Gminy, zastępcę wójta, skarbnika, kierownika zespołu „Siedlecanie” oraz trzech członków zespołu.

W programie znalazły się m.in. spotkanie z wójtem gminy Montagnareale Anną Sidoti, spotkanie z radnymi, spotkanie z dyrekcją i gronem pedagogicznym szkoły podstawowej w Montagnareale, spotkanie z dyrekcją i gronem pedagogicznym Zespołu Szkół w Patti oraz spotkanie z przedstawicielami komendy policji. Pobyt w tych miejscowościach był okazją do poznania zasad funkcjonowania samorządu we Włoszech oraz instytucji związanych z samorządem.