Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-03-06 19:29:31 przez system

Dla kogo 1%? Starostwo proponuje

Trwa czas rozliczeń podatkowych, każdy sam decyduje czy i komu przekaże 1% swojego podatku. Starosta bocheński zachęca do wsparcia stowarzyszeń z terenu powiatu bocheńskiego. Do końca kwietnia jedną setną swojego podatku możemy przekazać wybranej organizacji.

Gminny Ośrodek Sportu I Rekreacji ”Novi - Rzezawianka” – KRS 0000018678,
Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Sobolów – KRS 0000026942,
Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni – KRS 0000032589,
Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" przy Parafii św. Bartłomieja w Łapanowie – KRS 0000035414,
Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai – KRS 0000060038,
Ludowy Klub Sportowy "Tarnavia" Tarnawa – KRS 0000073892,
Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" Im. Antoniego Langera – KRS 0000183056,
Bocheński Klub Abstynentów – KRS 0000183582
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” – KRS 0000293985,
Fundacja Amicus Pauperum im. ks. Józefa Strugały w Nowym Wiśniczu – KRS 0000333193,
Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” – KRS 0000381026,
Towarzystwo Sportowe MOSiR Bochnia – KRS 0000408423,
Stowarzyszenie Przyjaciół DPS i ŚDS w Bochni- KRS0000446820
Przyjaciele Piątki z Bochni KRS0000335727
Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym oraz Dzieciom i Młodzieży „Auxilium” z Bochni KRS 0000410419

Po obliczeniu wysokości podatku jaki jesteśmy zobowiązani zapłacić za rok 2017, w odpowiednich rubrykach zeznania podatkowego (które zatytułowane są "Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego OPP") wpisujemy nazwę organizacji której chcemy przekazać 1% należnego podatku i numer pod jakim jest ona wpisana w Krajowym Rejestrze Sądowym. Podanie numeru KRS jest bardzo ważne, gdyż urzędy skarbowe identyfikują w ten sposób organizację i alokują podatek. Wpisujemy także kwotę, którą chcemy przekazać dla opp, nie może ona jednak przekraczać 1 % podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego (zaokrąglamy do pełnych dziesiątek groszy w dół).
Na jednym formularzu PIT podatnik może przekazać odpis 1% tylko dla jednej organizacji. Jeśli jednak podatnik rozlicza się na więcej niż jednym formularzu - w każdym z nich może wskazać inną organizację pożytku publicznego.
Podatnik w składanym zeznaniu podatkowym może podać dodatkowe informacje, które mają wpływ na rozdysponowanie pieniędzy z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. wskazać na konkretny cel, dane konkretnej osoby). Przeznaczona jest na to specjalna rubryka .Informacje te zostaną przesłane organizacji pożytku publicznego jako uszczegółowienie przekazanych kwot;
Kwota 1 % podatku będzie przekazana anonimowo lub - po wyrażeniu zgody podatnika - ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu oraz wysokości kwoty przekazanej na rzecz danej organizacji.

Wniosek podatnika o przekazanie 1% wybranej organizacji, zostanie zrealizowany tylko wtedy, gdy podatnik zapłaci w pełnej wysokości należny podatek.
Pieniądze - 1% podatku należnego - na konto wybranej organizacji przekaże urząd skarbowy w okresie od maja do lipca roku podatkowego, w którym jest składane zeznanie podatkowe. Z wyliczonej kwoty potrącone zostaną koszty przelewu.
1% można przekazać w zeznaniu podatkowym złożonym w terminie określonym dla jego złożenia lub w korekcie zeznania podatkowego, pod warunkiem, że zostanie ona złożona w ciągu miesiąca od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.