Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2022-11-01 17:53:12 przez KacperGlod

Dodatek węglowy w Bochni. Dla chętnych udostępniono ankietę

Miasto Bochnia planuje przystąpić do akcji dystrybucji węgla wśród mieszkańców, przygotowując obecnie zaplecze prawne, techniczne oraz logistyczne w celu jego odsprzedaży osobom uprawnionym do otrzymania dodatku węglowego.

Zgodnie z obowiązującymi obecnie regulacjami cena tak dystrybuowanego węgla nie przekroczy 2 tys. zł za tonę. W związku z tym Urząd Miasta Bochnia zwraca się z prośbą do mieszkańców miasta o zgłaszanie zapotrzebowania na konkretną ilość węgla. Zapotrzebowanie można zgłaszać na dwa sposoby:
- online, za pomocą dostępnego formularza na stronie www.bochniadecyduje.pl
- uzupełniając i składając osobiście formularz na Dzienniku Podawczym Urzędu, ul. Kazimierza Wielkiego 2, 32-700 Bochnia (w godzinach pracy Urzędu)

Zebrane informacje pozwolą określić skalę potrzeb gospodarstw domowych w Mieście Bochnia na węgiel kamienny i odpowiednio zaplanować działania w zakresie zakupu oraz jego dystrybucji. Zainteresowane zakupem węgla osoby, powinny wypełnić ankietę w terminie do 4 listopada 2022 r.

Udziału w ankiecie nie oznacza złożenia wniosku o zakup węgla, nie jest też zamówieniem, a jedynie ma na celu uzyskanie informacji, czy mieszkańcy są zainteresowani zakupem preferencyjnym węgla na warunkach i cenie przedstawionej przez Rząd RP. O dalszych działaniach bocheńskiego samorządu dotyczących dystrybucji węgla UM Bochnia deklaruje informować na bieżąco.

Info i fot: UM Bochnia