Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-06 15:42:14 przez system

Dofinansowanie na przebudowę dróg w Bochni

Komisja, powołana przez wojewodę małopolskiego, zakończyła ocenę wniosków złożonych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w naborze na 2014 r.

Złożono 69 wniosków, w tym 25 wniosków powiatowych oraz 44 wnioski gminne. Komisja rozpatrzy ewentualne odwołania i zastrzeżenia do 30 listopada br., a następnie wojewoda małopolski przekaże listę zakwalifikowanych wniosków ministrowi administracji i cyfryzacji, który zatwierdza ostateczną listę wniosków objętych dofinansowaniem. Na realizację Programu w roku 2014 dla Małopolski zaplanowano kwotę 17 mln 865 tys. złotych.

Na wstępnej liście rankingowej projektów znajduje się wniosek miasta Bochnia pn. „Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowników dróg wraz z poprawą dostępności komunikacyjnej terenów przyległych poprzez modernizację ciągu komunikacyjnego obejmującego drogi gminne: ul. Trudna, ul. T. Kościuszki, ul. S. Fischera, ul. Sądecka, ul. Widok, ul. Uzbornia, ul. Dąbrowskiego". Wartość całkowita projektu 1.932.704,82 zł, wnioskowana kwota dofinansowania 966 352,41 zł.

Przewidziany zakres prac:

I. ul. Trudna:
1. wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań
a) z ul. P. Galasa;
b) z ul. Poniatowskiego;
2. modernizacja sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu
3. montaż kasetonu nad przejściem dla pieszych
4. montaż łańcuchów zabezpieczających na chodniku;

II. ul. Kościuszki – montaż sygnalizacji świetlnej,

III. ul. Fischera
- remont ciągu pieszego wraz z miejscami postojowymi

IV. ul. Sądecka,
1. remont ciągu pieszego, strona lewa,
2. oznakowanie pionowe jezdni w ilości 4 szt.,
3. wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowania z ul. H. Sienkiewicza,
4. modernizacja drogi (wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej),
5. montaż oświetlenia drogowego

V. ul. Widok,
1. wykonanie oznakowania pionowego jezdni w ilości 4 szt.,
2. modernizacja drogi (wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej)

VI. ul. Uzbornia - modernizacja drogi (wykonanie nawierzchni z masy mineralno-asfaltowej),

VII. ul. H. Dąbrowskiego
1. remont ciągu pieszego wraz miejscami postojowymi,
2. wykonanie oznakowania pionowego jezdni w ilości 5 szt.,
3. wykonanie oznakowania poziomego w obrębie skrzyżowań:
a) z droga wojewódzką,
b) z ul. Zalesie Dolne i ul. Gipsowa.

VIII. ul. Uzbornia oraz ul Widok - wykonanie wyniesionego skrzyżowania.