Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-05-02 19:22:53 przez system

Dotacje dla powiatowych OSP

Ustawa o ochronie przeciwpożarowej daje możliwość jednostkom samorządu terytorialnego udzielania środków pieniężnych w formie dotacji na wyposażenie jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Skorzystał z tej ustawy zarząd Powiatu i postanowił wesprzeć jednostki OSP z całej bocheńszczyzny. Łącznie postanowiono wydać na zakupy celowe 45 tys. zł.

Beneficjantami będą w tym roku:

OSP Wola Nieszkowska – 3 000 zł. na zakup selektywnego alarmowania
OSP Gorzków - 3 000 zł. na selektywne alarmowanie
OSP Moszczenica - 3 000 zł na zakup selektywnego alarmowania
OSP Gierczyce - 3 000 zł na zakup selektywnego alarmowania OSP Łapczyca - 3 000 zł - na zakup selektywnego alarmowania
OSP Łomna - 3 000 zł na zakup selektywnego alarmowania
OSP Połom Duży - 3 000 zł na zakup selektywnego alarmowania OSP Dołuszyce - 6 000 zł na zakup ubrań specjalistycznych, koszarowych, butów oraz torby ratunkowej z deską
OSP Niedary - 2 500 zł na zakup hełmów bojowych oraz butów
OSP Siedlec – 4 200 zł na zakup ubrań specjalistycznych
OSP Okulice - 4 000 zł na zakup ubrań specjalistycznych
OSP Rdzawa – 3 500 zł. na zakup mundurów strażackich, ubrania i butów specjalistycznych oraz kominiarek
OSP Łapanów – 1 400 zł. na zakup parawanów do osłony miejsc wypadków
OSP Cerekiew - 2 500 zł – na zakup butów specjalistycznych.