Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-24 10:07:55 przez system

Dotacje unijne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

9 stycznia o godzinie 10:00 w Starostwie Powiatowym w Bochni odbędzie się spotkanie informacyjne pn. ?Dotacje unijne dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka?. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych aplikowaniem wniosków do działań:

• Działanie 4.2 Stymulowanie działalności B+R przedsiębiorstw oraz wsparcie w zakresie wzornictwa przemysłowego

• Działanie 4.4 Nowe Inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym

• Działanie 6.1 Paszport do eksportu

• Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

• Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2

Spotkanie odbędzie się w sali konferencyjnej (I piętro sala 103). Prowadzone będzie przez ekspertów ds. Funduszy UE, będących pracownikami MARR S.A pełniącej rolę Regionalnej Instytucji Finansującej przy wdrażaniu w Małopolsce działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w Starostwie Powiatowym w Bochni w Referacie ds. Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.