Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-06-13 18:22:18 przez system

DPS w Bochni ma już 25 lat

Ciepło i radość, uśmiechnięte twarze i rodzinna atmosfera towarzyszyły Jubileuszowi 25 lecia Domu Pomocy Społecznej i 20 lecia Środowiskowego Domu . Życzeń i gratulacji nie było końca ale obie placówki już ponad dwie dekady opiekują się potrzebującymi.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Józef Gawron Wojewoda Małopolski, Biskup Leszek Leszkiewicz, Adam Kwaśniak Radny Województwa Małopolskiego, Wicestarosta Józef Mroczek, Burmistrzowie i Wójtowie, Wioletta Wilimska Dyrektor ROPS, radni, dyrektorzy placówek organizacyjnych, pracownicy oraz mieszkańcy.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w kaplicy DPS pod przewodnictwem bp. Leszka Leszkiewicza. Następnie przedstawiono historię powstania DPS i ŚDS oraz sylwetki inicjatorów powstania Domu Pomocy Społecznej. Okolicznościowe medale dla Ludwika Węgrzyna, Barbary Hałas w wręczył w imieniu Marszałka Województwa Małopolskiego Adam Kwaśniak, za zaangażowanie w dzieło rozwoju DPS i ŚDS, przychylność, życzliwość i wsparcie finansowe działalności Domów oraz wytrwałą i owocną działalność samorządową oraz prace na rzecz Małopolski.

Medalami odznaczona została także trójka pracowników Domu: Renata Gawłowicz , Monika Piechnik – Tobiasz , Monika Zaucha, za owocną działalność społeczną, troskę o najstarszych i wytrwałe budowanie więzi międzyludzkich oraz przyczynianie się do rozwoju Małopolski. Podziękowania w postaci pięknych solnych serca wręczała również Barbara Hałas Dyrektor placówki wraz z Wicestarostą Józefem Mroczkiem, dziękowali za życzliwość z jaką mieszkańcy placówek spotykali się przez te wszystkie lata funkcjonowania domu, przywołując słowa Jana Pawła II ,,Człowiek jest tyle wart, ile może dać drugiemu człowiekowi’. Podziękowania otrzymali m.in. pracownicy: Barbara Budyś, Maria Kordecka ,Celina Kózka, Anna Migdała, Danuta Piwowarczyk, Anna Przybysz, Sławomir Szydłowski Krystyna Witkoś, Elżbieta Wróblewska, Edyta Cisło, Halina Mucha, Franciszka Struzik, Halina Mikłas, Magdalena Szewczyk. Podziękowania otrzymała również Dyrektor, które w imieniu samorządu powiatowego wręczył Józef Mroczek Wicestarosta: ”Te wszystkie serca, którymi dzisiaj obdarowuje Pani Barbara Hałas zgromadzonych gości składają się na jedno wielkie serce, które ma Pani Basia i które tak od lat rozdziela pomiędzy wszystkich tu zgromadzonych” – mówił Józef Mroczek, wicestarosta.

W dalszej części uroczystości życzenia i gratulacje, składane były przez gości, pracowników, a przede wszystkim mieszkańców, którzy podkreślali jak wiele dobra i ciepła otrzymywali i otrzymują nadal od kierującej domem Barbary Hałas, która ma zawsze czas i otwarte serce dla swoich podopiecznych i współpracowników. Na zakończenie odbył się koncert uczniów szkoły muzycznej w Bochni. Druga część obchodów miała miejsce się popołudniu, gdzie przy dźwiękach zaprzyjaźnionych orkiestr bawili się mieszkańcy i przyjaciele z innych domów pomocy społecznej. Były występy, zabawy i konkursy wielu gościu odwiedziło dom, w tym ważnych dniu, w jubileuszowym pikniku uczestniczyło prawie 500 osób.