Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-12-14 11:52:00 przez Czas2012

Droga w Nieszkowicach Wielkich gotowa do użytku

Zakończył się remont drogi gminnej nr 581120K w miejscowości Nieszkowice Wielkie. Mieszkańcy mogą z niej już swobodnie korzystać.

Remont drogi obejmował podbudowę, nawierzchnię z masy mineralno-asfaltowej, regulację studzienek i pobocza, konserwację rowu, umocnienie skarpy, zamontowanie progu zwalniającego oraz oznakowanie pionowe i poziome drogi.

Wykonawcą tego zadania była firma KONSORCJUM FIRM „BIRKOWSCY”: P-BUD Przemysław Birkowski (Lider Konsorcjum) oraz R-BUD Firma Usługowo-Transportowo-Handlowa Ryszard Birkowski.

Całkowity koszt zadania wyniósł 364 217,29 zł brutto. Gmina Bochnia otrzymała dofinansowanie na realizację tego zadania w kwocie 239 617,00 zł w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych. Pozostała kwota została pokryta ze środków własnych gminy.