Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-07-16 21:03:25 przez Czas2012

Drogi w Trzcianie, Żegocinie i Łapanowie gotowe do końca września

Na południu powiatu na terenie trzech gmin Trzciana, Żegocina oraz Łapanów trwają prace przy rozbudowie drogi powiatowej. Koszt prac to ponad 5 mln zł i dotyczy rozbudowy drogi powiatowej w miejscowościach Łąkta Górna, Łąkta Dolna, Kierlikówka i Łapanów.

W Łąkcie Górnej na ścieżce rowerowej została już wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, w Łapanowie ułożono nawierzchnie chodnika. W Kierlikówce i Łąkcie Dolnej trwają prace związane ze stabilizacją podbudowy jezdni są układane krawężniki drogowe i korytka odwadniające.

Realizujemy bardzo ważną inwestycje na południu powiatu. Po raz kolejny dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Cała inwestycja na pewno wpłynie na poprawę bezpieczeństwa na tych drogach – komentuje starosta bocheński Adam Korta.

W Łąkcie Górnej drogowcy wybudują ścieżkę rowerową o długości 335 metrów. Na terenie gminy Trzciana zostanie poszerzona droga do szerokości 6 m, położona zostanie nowa nawierzchnia, wykonane zostaną pobocza, usunięta zostanie kolizja z siecią gazową. Dla zwiększenia bezpieczeństwa tarcza skrzyżowania z drogami gminnymi zostanie wyniesiona. Ponadto w Łapanowie wybudowana zostanie kanalizacja deszczowa oraz 291 metrów ścieżki rowerowej.

Na realizację zadania powiat bocheński pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 2,36 mln zł. Zadanie wsparły również samorządy gminne z Trzciany (ponad 940 tys. zł) i Żegociny (ponad 328 tys. zł).

Termin realizacji inwestycji, która będzie kosztować blisko 5 milionów złotych to 21 września 2020 roku.