Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-22 01:44:01 przez system

Drożeją woda i ścieki

Od 1 czerwca wchodzi w życie nowa taryfa cen i stawek opłat dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Bochni i miejscowości w Gminie Bochnia: Łapczyca, Gawłów, Ostrów Szlachecki i Krzyżanowice - dotyczy odbiorców obsługiwanych przez MPWiK w Bochni.

Ceny i stawki opłat za dostarczaną wodę wynoszą:
1/ Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne
• 2,81 zł netto za Im3 dostarczonej wody
• 3,45 zł netto na miesiąc stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
• 1,05 zł netto na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

2/ Pozostałe obiekty przyłączone do sieci wodociągowej:
• 3,82 zł netto za Im3 dostarczonej wody
• 3,45 zł netto na miesiąc stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
• 1,05 zł netto na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych

Ceny za odprowadzane ścieki wynoszą:
1/ Budynki mieszkalne jedno- i wielorodzinne
• 3,46 zł netto za Im3 odprowadzonych ścieków
• 3,45 zł netto na miesiąc stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
• 5,55 zł netto na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

2/ Pozostałe obiekty przyłączone do sieci kanalizacji sanitarnej, a także dostawcy dowożący ścieki wozami asenizacyjnymi
• 5,57 zł netto za Im3 odprowadzonych ścieków
• 3,45 zł netto na miesiąc stawka opłaty abonamentowej na odbiorcę
• 5,55 zł netto na miesiąc za utrzymanie w gotowości urządzeń kanalizacyjnych

Do poszczególnych stawek należy doliczyć podatek VAT - obecnie w wysokości 7%. Stawki obowiązywać będą przez rok, to jest do 31 maja 2010 r.