Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-12-16 02:24:51 przez system

Drwinia: 1 mln zł na walkę z wykluczeniem cyfrowym

<html />

W piątek 14 grudnia władze gminy Drwinia podpisały umowę o dofinansowanie projektu „Eliminacja wykluczenia cyfrowego w Gminie Drwinia”, który będzie realizowany od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2014 r.

W ramach projektu przewidziane jest:
1. Zapewnienie dostępu do Internetu oraz dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 30 gospodarstw domowych z terenu gminy zagrożonych wykluczeniem cyfrowym (w tym przewidziano wsparcie dla 10 osób niepełnosprawnych)
2. Zapewnienie dostępu do Internetu oraz dostarczenie, instalacja, serwisowanie sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla 16 jednostek podległych z terenu gminy.
2. Podniesienie stanu wiedzy i umiejętności grup docelowych projektu, w zakresie podstawowej obsługi komputera oraz korzystania z Internetu poprzez bezpłatne szkolenia komputerowe.
3. Zmniejszanie technologicznych, ekonomicznych oraz mentalnych barier, związanych z dostępem do Internetu oraz usług świadczonych przy jego wykorzystaniu.

Planowany jest zakupić łącznie 160 zestawów komputerowych wraz z niezbędnym oprzyrządowaniem i oprogramowaniem.
W ramach działań koordynacyjnych przewidziano zakup sprzętu komputerowego oraz dostarczenie sygnału internetowego do 16 jednostek:
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Mikluszowicach - Szkoła Podstawowa i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mikluszowicach
Zespół Szkolno - Przedszkolny w Drwini: Szkoła Podstawowa im. Ignacego Łukasiewicza Gimnazjum
Zespół Szkolno – Przedszkolny w Świniarach
Zespół Szkół w Grobli
Zespół Szkolno- Przedszkolny w Dziewinie
Biblioteka Publiczna w Drwini
Biblioteka Publiczna w Grobli
Biblioteka Publiczna w Mikluszowicach
Świetlica w Gawłówku
Świetlica w Świniarach
Świetlica w Ispini
Świetlica w Zielonej
Świetlica w Bieńkowicach
Świetlica w Dziewinie
Świetlica w Woli Drwińskiej
Świetlica w Wyżycach