Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-05-16 08:54:29 przez system

Drwinia: 10 strażaków z tytułem ratownika

W niedzielę 14 maja 2017 roku zakończył się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy, którego organizatorem był Komendant Gminny, Mirosław Siudak. Dziesięciu druhów z jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Drwinia ukończyło kurs z wynikiem pozytywnym i uzyskali tytuł ratownika . Dzięki nabytej wiedzy i umiejętnościom druhowie będą mogli jeszcze lepiej służyć drugiemu człowiekowi.

Większość zajęć odbywała się na terenie jednostki OSP Drwinia natomiast wszystkie scenki pozorowane miały miejsce na terenie SKR w Drwini . Za udostępnienie terenu OSP Drwinia serdecznie dziękuje prezesowi SKR, panu Janowi Piwowarczykowi.

Podczas kursu druhowie zdobyli niezbędną wiedze i umiejętności do ratowania zdrowia i życia ludzkiego zarówno podczas akcji ratowniczych jak i w codziennym życiu. Profesjonalne szkolenie przeprowadziła wykwalifikowana kadra firmy SAVE A LIFE .

Kurs mógł się odbyć dzięki sponsorom, którzy pokryli większą część kosztów. Pozostałą część kosztów pokryły jednostki , które oddelegowały swoich druhów na szkolenie bądź sami kursanci. Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem Firmy DAN DAV , Firmy Forµtec GmbH ,finansowo wsparł nas również DOM POMOCY JESTEM oraz radny powiatowy Tadeusz Wadas .