Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-04-09 21:42:34 przez system

Drwinia: będzie woda, będzie kanalizacja!

Z początkiem kwietnia Gmina Drwinia poprzez spółkę „Eko – Drwinia” ogłosiła przetarg nieograniczony na „Sanitację otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”.

Cóz to takiego jest ta tajemnicza sanitacja? Chodzi po prostu o wykonacie w Gminie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. Nawiasem, gmina do tej pory ma ciągle kłopoty z dostarczaniem mieszkańcom wody. Częste są przerwy w jej dostawie.

Jeśli chodzi o kanalizację to planuje się m.in.:

1.Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w trzech miejscowościach tj. Dziewinie, Mikluszowicach i Gawłówku o łącznej długości około 20,5 km wraz z czterema sieciowymi przepompowniami ścieków, około 570 szt. przydomowych przepompowni ścieków oraz około 570 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym - do 15.7.2020 r.
2. Wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Dziewin o przepustowości Qśr. = 500 m3/d do 15.6.2020 r.
3. Wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej w systemie ciśnieniowym w miejscowości Niedary o łącznej długościokoło 2,066 km wraz z około 37 szt. przydomowych przepompowni ścieków oraz około 37 szt. przyłączykanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym do 15.7.2020 r.
4. Wykonanie oczyszczalni ścieków w miejscowości Niedary o przepustowości Qśr. = 200 m3.

Natomiast budowa wodociągu ma objąć budowę:

  1. Ujęcia wody (studnia głębinowa - 1 szt.) o wydajności około 60 - 70 m3/h wraz ze Stacją Uzdatniania Wody(ZUW) w miejscowości Gawłówek.
  2. Magistralnej sieci wodociągowej o długości około 900 mb w miejscowościach Gawłówek oraz Mikluszowice.
    Realizacja projektu ma się zacząć 15 lipca tego roku, a zakończyć 15 lipca 2020.