Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-31 15:18:36 przez system

Drwinia nie będzie likwidować szkół

25 maja odbyła się sesja Rady Gminy w Drwini, na której radni oraz wójt zajęli stanowisko w sprawie pojawiających się nieprawdziwych informacji na temat likwidacji placówek oświatowych na terenie gm

W związku z pojawiającymi się nieprawdziwymi informacjami i fałszywymi pogłoskami na temat działań prowadzonych przez samorząd, radni gminy obecni na sesji jednogłośnie wraz z wójtem wystosowali apel o zaprzestanie działań wywołujących niepokój i napięcie społeczne. W apelu potwierdzono, że władze gminy nie prowadzą likwidacji żadnej ze szkół, a podejmowane działania mają jednie na celu reorganizację procesu edukacji, która podyktowana jest sytuacją demograficzną czyli spadkiem liczby dzieci.

Działania, jakie gmina prowadzi, mają na celu stworzenie korzystnych warunków do nauki dla uczniów dwóch klas pierwszych, liczących 7 i 4 dzieci, które były konsultowane wcześniej z rodzicami tych dzieci. Uczniom tym zagwarantowano naukę w innych placówkach szkolnych w klasach jednorodnych, zapewniając jednocześnie dowóz, a takie rozwiązanie jest znacznie korzystniejsze niż nauka w klasach łączonych. Samorząd Drwini stara się, aby dzieci w całej gminie miały jak najlepsze warunki do rozwoju edukacyjnego we wszystkich istniejących placówkach oświatowych, a także prowadzi działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej, czego przykładem jest planowana w tym roku budowa Centrum Małego Dziecka.