Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-05-07 15:19:20 przez system

Duże zmiany w obowiązku meldunkowym

31 grudnia 2012 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., póz. 1407).

Na jej mocy wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku meldunkowego obejmujących między innymi:

  • zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nieprzekraczający trzech miesięcy;

  • likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;

  • likwidację obowiązków właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy weryfikowania wypełniania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników;

  • wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;

  • wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;

  • wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku meldunkowego;

  • odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;

  • wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy.