Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-12 15:20:28 przez system

Dwie bocheńskie szkoły w rankingu „Perspektyw”

I Liceum Ogólnokształcące w Bochni znalazło się na 276. miejscu w Polsce w rankingu czasopisma „Perspektywy”. Ranking obejmuje 500 najlepszych liceów ogólnokształcących w kraju, a I Liceum jest jedyną szkołą z Powiatu Bocheńskiego.

Chociaż placówka zanotowała pewien spadek, bo rok temu w takim samym zestawieniu była na 233. miejscu nadal zajmuje wysoką pozycję. Bardzo wysoką pozycję szkoła zajmuje w rankingu wojewódzkim, na 100 ocenianych bocheńskie liceum uplasowało się na 24 pozycji w Małopolsce, wyprzedzając m.in. krakowskie placówki.

W Małopolskim rankingów Liceów znalazły się jeszcze dwie placówki: na 81 miejscu LO w ZS nr 1 oraz II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego na 99 miejscu.

Natomiast w zestawieniu 300 najlepszych techników awans zanotowało technikum ZS nr 1 w Bochni, które w tym roku znalazło się na 134 pozycji, w zeszłym roku było na 182. W rankingu 100 Małopolskich techników -Technikum ZS Nr 1 znajduje się na 17 miejscu, w tym rankingu pojawia się także Technikum ZS Nr 3 na miejscu 42, a także Technikum w ZS Nr 2 - na 59 miejscu.

Licea ogólnokształcące zostały ocenione za pomocą trzech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach (30%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych ( 25%), oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych(45%). W Rankingu 2016 brane były pod uwagę jedynie wyniki matury pisanej w tzw. „nowej formule”.

Technika zostały ocenione za pomocą czterech kryteriów. Są to: sukcesy szkoły w olimpiadach(20%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych(20%), wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (30%), oraz wyniki egzaminu zawodowego (30%). W obu przypadkach do sporządzenia rankingu wykorzystano dane ze źródeł egzogenicznych (zewnętrznych) wobec ocenianych szkół.

Tytuł Srebrnej szkoły otrzyma: I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego w Bochni oraz Zespól Szkół im. Stanisława Staszica w Bochni.