Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-08-27 18:49:59 przez eb

Dyrektor basenu zachęca do głosowania na mural

Wśród projektów ogólnomiejskich zgłoszonych do realizacji w ramach środków Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 znaleźć można projekt dotyczący wykonania muralu na ścianie północno-wschodniej budynku naszej pływalni (od strony parkingu przy ul. Księcia J. Poniatowskiego).

O tym, czy dojdzie do jego realizacji zdecydują już wkrótce mieszkańcy w głosowaniu w ramach BO 2020.

Celem projektu jest poprawa estetyki przestrzeni publicznej w okolicach dworca PKP, a poprzez realizację ciekawego muralu np. o tematyce sportowej czy historycznej (czy też jakiejkolwiek innej) projekt przyczyni się także do
lepszej promocji naszego miasta.

Projekt zakłada wcześniejsze ocieplenie ściany pływalni wraz z malowaniem konstrukcji kawiarni oraz wykonaniem niezbędnych obróbek blacharskich. Tak przygotowana ściana poprawi termiczne parametry obiektu i posłuży do realizacji artystycznej wizji projektanta muralu. O tym, czy w roku 2020 dojdzie do realizacji tego przedsięwzięcia, przekonamy się już wkrótce.

Dyrektor basenu Robert Hołda bardzo zachęca do głosowania na projekt "Mural na ścianie bocheńskiej pływalni".

Głosowanie będzie trwało od 2 do 16 września br.