Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-10 03:39:54 przez system

Dyrektor Dorota Halberda - odwołana

Dzisiaj w godzinach południowych dyrektor Miejskiemu Domu Kultury w Bochni - p. Dorocie Halberdzie została wręczona dymisja, podpisana przez Burmistrza Bochni Bogdana Kosturkiewicza. Pani Halberda została zwolniona z obowiązku wykonywania pracy do czasu upłynięcia terminu wypowiedzenia.

Nie udało się nam skontaktować w tej sprawie z burmistrzem, gdyż przebywa w starostwie w sprawie obwodnicy Łapczycy, w związku z czym nie wiemy, jakie argumenty zostały użyte w decyzji o odwołaniu dotychczasowej dyrektor MDK. Możemy jedynie domniemywać, że głównym zarzutem jest konflikt pomiędzy personelem placówki, który wybuchł i nawarstwiał się podczas jej dyrektorowania. Nie wiemy też, kto będzie pełnił obowiązki dyrektora Domu Kultury do czasu wyłonienia nowego. Przypuszczać należy, że zostanie powtórzony wariant, jaki miał miejsce po odwołaniu dyrektora Jana Trusia — gdy obowiązki szefowania MDK-owi powierzono zastępcy burmistrza - Bogdanowi Szumańskiemu.