Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-09 17:43:40 przez system

Dyskutowali o bezpieczeństwie w ruchu drogowym

7 i 8 listopada w hotelu „Sutoris” w Bochni odbyła się konferencja, zorganizowana przez Komendę Powiatową Policji w Bochni wspólnie ze Stalproduktem SA, zajmującym się m.in. produkcją urządzeń drogowych, poprawiających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego.

W konferencji udział wzięli: wicewojewoda małopolski Andrzej Harężlak, starosta bocheński Jacek Pająk, komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Mariusz Dąbek, oraz jego zastępca mł. insp. Paweł Dzierżak, komendanci powiatowi Policji Województwa Małopolskiego, naczelnicy WRD Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie i komend powiatowych Policji Województwa Małopolskiego, przedstawiciele Wojewódzkiego i Powiatowego Zarządu Dróg oraz przedstawiciele Stalproduktu S.A.

W konferencji wzięli udział również przedstawiciele komend wojewódzkich Policji w Rzeszowie i Kielcach.

W trakcie konferencji dyskutowano o możliwych rozwiązaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przy okazji spotkania konferencyjnego funkcjonariuszom i pracownikom Komendy Powiatowej Policji w Bochni wręczono odznaczenia za zasługi oraz długoletnią służbę w Policji.