Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-01-06 15:48:09 przez system

Działki w BSAG - ostre spięcie na sesji RM

<html />

W czasie ostatniej sesji Rady Miasta doszło do ostrego spięcia między urzędującym burmistrzem Stefanem Kolawińskim a jego poprzednikiem Bogdanem Kosturkiewiczem. Obu panów poróżniła wizja sposobu sprzedaży kolejnej działki w BSAG.

W porządku obrad grudniowej sesji Rady Miasta znalazło się głosowanie nad przyjęciem uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż trzeciej już działki w BSAG. Zgodnie z przygotowanym przez burmistrza projektem w uchwale znalazł się zapis o sprzedaży działki w ramach przetargu ograniczonego. Jego ograniczenie miało polegać na dopuszczeniu do przetargu tylko tych podmiotów, które zarejestrowane są lub zarejestrują się w Krakowskim Parku Technologicznym, który jest współadministratorem Strefy. Zdaniem radnego Bogdana Kosturkiewicza stosowanie procedury przetargu ograniczonego naraża miasto na straty: Już dwie działki w Strefie, mimo naszych protestów, zostały sprzedane na zasadach przetargu ograniczonego. Tamte decyzje można jeszcze tłumaczyć odwołując się do efektu kuli śniegowej – sprzedaż działki jednemu inwestorowi i rozpoczęcie przez niego prac miało przyciągnąć innych inwestorów. Ale następne działki powinny być już sprzedawane na zasadach przetargu nieograniczonego. Poprzez ograniczanie dwóch poprzednich przetargów miasto mogło stracić już około 2-3 mln złotych – argumentował Kosturkiewicz.

Te 2-3 mln zł to takie same 2-3 mln zł jakie miał pan zamiar uzyskać ze sprzedaży urządzeń kompostowni?- odparł wyraźnie poirytowany Stefan Kolawiński (urządzenia kompostowni, które zostały nabyte na początku lat 90-tych za kwotę ponad 3 mln zł sprzedał ostatecznie Stefan Kolawiński za kwotę 254 tys zł, sztuka ta nie udała się wcześniej burmistrzom Cholewie i Kosturkiewiczowi).

Zdaniem burmistrza ograniczenie przetargu tylko do podmiotów posiadających ważne zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiego Parku Technologicznego nie jest w rzeczywistości żadnym ograniczeniem (każda firma takie zezwolenie może uzyskać), a służyć ma sprawdzeniu wiarygodności nabywającego ziemię inwestora.

Radny Jan Balicki w trakcie dyskusji zwrócił również uwagę na fakt, że uzasadnienie przygotowanej uchwały wprowadza radnych w błąd. Znajdujący się w nim fragment: Uchwała Rady Miejskiej w Bochni Nr XVII/178/08 z dnia 27 lutego 2008 r. i Nr V/37/11 Rady Miasta Bochnia z dnia 24 lutego 2011 r. utworzona została specjalna strefa ekonomiczna pod nazwa Krakowski Park Technologiczny. W związku z tym przetarg ogranicza się do podmiotów, które posiadają ważne zezwolenie wydane przez Krakowski Park Technologiczny Sp. z o.o. na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Krakowskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, sugeruje, że sprzedaż działek w Strefie musi się odbywać na zasadzie przetargu ograniczonego, a taki przetarg (prócz przetargu nieograniczonego czy sprzedaży działek bezpośrednio przez KPT Sp. z o.o.) jest tylko jedną z możliwości zbywania ziemi w Strefie.

Ostatecznie radnych przekonały argumenty Bogdana Kosturkiewicza, i uchwała została przyjęta w treści, która pozwala na sprzedaż działki, ale w formie przetargu nieograniczonego.