Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-11-27 15:09:39 przez system

Dzień Młodego Obywatela w I LO

25 listopada w I Liceum odbył się Dzień Młodego Obywatela będący podsumowaniem realizowanego w szkole przez Fundusz Inicjatyw Obywatelskich projektu „Coaching obywatelski”. Jego zadaniem było przekonanie młodych ludzi do działań na rzecz społeczności lokalnej a przy okazji poznanie zasad i sposobów konstruowania projektów.

Efektem przeprowadzonych warsztatów było przygotowanie dwóch projektów zaprezentowanych w czasie podsumowania i poddanych pod głosowanie publiczności, która lepiej oceniła projekt zatytułowany "Lalka edukacyjna".
Drugim etapem Dnia Młodego Obywatela była debata oksfordzka nad tematem: Polska jest krajem dyskryminacji. Po zaciekłej dyskusji wywołującej duże emocje także wśród publiczności zwycięstwo odniosła strona broniąca tej właśnie tezy.

Trzecim etapem była prezentacja przykładów dobrej praktyki projektowej w Tarnowie i wystąpienie przedstawiciela Starostwa Powiatowego p. Bernadety Wąsik analizującej zmiany w udziale obywateli w funkcjonowaniu polskiego społeczeństwa w ostatnich trzydziestu latach. Odbywającym się dyskusjom i prezentacjom towarzyszyły stoiska stowarzyszeń i organizacji NGO działających w Bochni i okolicy.