Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-03 09:46:54 przez system

Dzień Otwarty dla niepełnosprawnych

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych oraz Przewlekle Chorych ? ULKA w imieniu partnerskiego Ośrodka zaprasza na Dzień Otwarty Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie.

"Współpracujemy ze sobą, kiedy jest tylko okazja, wymieniamy się informacjami" - oświadcza Beata Ingram wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia - "ULKA korzysta z doświadczenia i pomocy nauczycieli oraz terapeutów z Ośrodka. Niektórzy członkowie naszego Stowarzyszenia są jednocześnie pracownikami krakowskiej szkoły dla niewidomych i słabo widzących. To osoby, z których umiejętności i doświadczenia korzystają uczniowie, ich rodzice i opiekunowie, a także nauczyciele. Zaprzyjaźnione ze Stowarzyszeniem ULKA firmy dostarczają sprzęt komputerowy i specjalistyczne oprogramowanie także uczniom szkoły w Krakowie oraz przeprowadzają szkolenia indywidualne z zakresu ich obsługi. Specjaliści współpracujący ze Stowarzyszeniem ULKA służą pomocą i doświadczeniem prowadzą szkolenia dla nauczycieli i wychowawców pracujących w Ośrodku, a także udzielają porad indywidualnych z zakresu opieki nad dzieckiem z cukrzycą typu I w szkole i w warunkach internatowych. Wspieramy się nawzajem, aby skutecznie wykorzystywać wszelkie dostępne środki i możliwości pomocy wszystkim, którym takie wsparcie jest potrzebne.

Wspólnie z Krakowskim Ośrodkiem zapraszamy na dzień otwarty szkoły. Wszyscy, którzy chcą dowiedzieć się czegoś więcej o funkcjonowaniu i pracy tej placówki, ci, którzy uważają, że ta wiedza może przydać się im osobiście lub komuś ze znajomych, czy bliskich będą mile widzianymi gośćmi w krakowskim ośrodku".

A oto dane Ośrodka i szczegóły Dni Otwartych:

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie
ul. Tyniecka 6 zaprasza dzieci i młodzież z wadą wzroku wraz z rodzicami na
"DZIEŃ OTWARTY" 3 kwietnia 2009 r. w godzinach od 10.00 do 16.00

Jesteśmy jedyną taką placówką w Małopolsce.

W ramach naszego Ośrodka funkcjonują: wczesne wspomaganie, szkoła podstawowa, gimnazjum, technikum, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła przysposabiająca do pracy, szkoły policealne, szkoła muzyczna, internat. Wszyscy wychowankowie objęci są kompleksową opieką rewalidacyjną.

W programie:
• multimedialna prezentacja Ośrodka;
• "Wielkanocne zwyczaje" - wystawa prac uczniów;
• "Jan Paweł II" - akademia z okazji rocznicy śmierci papieża;
• konsultacje z pedagogami, otwarte lekcje pokazowe;
• zwiedzanie gabinetów: terapii widzenia, orientacji w przestrzeni, logopedii, muzykoterapii, rehabilitacji ruchowej oraz basenu i siłowni.

Zapraszamy do nas przez cały rok na bezpłatne konsultacje.

Telefon: 012/266-66-80, strona internetowa: www.blind.krakow.pl