Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-11-14 17:28:54 przez system

Dziesiątka ze stypendium premiera

Dziewięcioro uczniów ze szkół średnich powiatu bocheńskiego otrzymało stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2012/13.

Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendia otrzymali:
1)Filip Biernat z I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Kazimierza Wielkiego
2) Sylwia Lonka z II Liceum Ogólnokształcące im. Orła Białego
3) Anna Kołodziej z Publicznego Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
4) Andrzej Kotara z Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
5) Damian Rysak z Publicznego Liceum Profilowanego w Zespole Szkół Nr 1 im. Stanisława Staszica
6) Wojciech Widełka z Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 2 im. Stanisława Konarskiego
7) Natalia Łach z Publicznego Technikum w Zespole Szkół Nr 3 im. ks. prof. Józefa Tischnera
8) Agata Wojtasiak z Publicznego Liceum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
9) Marcin Dedio z Technikum w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Łapanowie
10) Magdalena Budzyn z Publicznego Technikum w Zespole Szkół im. prof. Jana Włodka w Dąbrowicy