Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-08-22 16:18:26 przez system

Dziesiątki wniosków do budżetu obywatelskiego

46 projektów zgłoszono łącznie do budżetu obywatelskiego na 2017 rok, z tego 17 dotyczących całego miasta i 29 osiedlowych. Po ocenie formalnej do głosowania dopuszczono 12 projektów ogólnomiejskich i 24 osiedlowe. Głosowanie nad projektami, które zostały zakwalifikowane do udziału w głosowaniu, odbędzie się w dniach 18 do 25 września zarówno w formie tradycyjnej w lokalach wyborczych, jak i poprzez aplikację internetową. Realizacja wybranych zadań odbędzie się na przestrzeni 2017 r.

Projekty ogólnomiejskie zakwalifikowane do udziału w głosowaniu:
1. Rewitalizacja sali gimnastycznej w Publicznej Szkole Podstawowej nr 5 im. Jana Matejki w Bochni,
2. Modernizacja parkingu osiedlowego przy ul. Karolina,
3. Wymiana okien w PTTK O/Bochnia,
4. Junior Senior - II,
5. Modernizacja placu zabaw Miejskiego Przedszkola nr 5 w Bochni,
6. Remont harcówek w lokalu hufca ZHP Bochnia,
7. Remont nawierzchni z kostki brukowej na ul. Kącik pomiędzy budynkiem Urzędu Miasta a sklepem PSS „Społem”- „Zenit”,
8. Bochnia Bears – chłopięca drużyna koszykówki w Bochni,
9. Bocheński program profilaktyki wad postawy u dzieci klas 0-3,
10. Chrońmy piękno naszego miasta,
11. Bochnia Future,
12. Obywatelska Bochnia 3.0: Portal mieszkańców wraz z aplikacją mobilną do konsultacji społecznych.

Projekty ogólnomiejskie nie zakwalifikowane do udziału w głosowaniu:
1. Modernizacja parkingu i drogi dojazdowej na terenie ROD „Hutnik” w Bochni,
2. Wykonanie projektu budowlanego łącznika drogowego od ul. Sądeckiej do ul. Murowianka,
3. Altana znów może być piękna!,
4. Nowa Babica, etap I,
5. Bulwar „Nowa Babica”. Etap 1: diagnoza stanu obecnego wraz z edukacją ekologiczną.

Projekty osiedlowe zakwalifikowane do udziału w głosowaniu:
1. II etap projektu: Urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu „Zielona Siłownia” (Os. Niepodległości),
2. Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Kuca (od ul. Brodzińskiego) (Os. Kolanów),
3. Oświetlenie placu zabaw i świetlicy osiedlowej (Os. Dołuszyce),
4. Wymiana nakładki asfaltowej na ul. Węgierskiej (Os. Uzbornia),
5. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Skoczylasa (Os. Kurów),
6. Przebudowa łącznika pieszego pomiędzy ul. Czyżewicza a ul. Dąbrowskiego (Os. Uzbornia),
7. Wykonanie projektu przebudowy fosy przydrożnej, przykrycie kolektora na ul. Witosa od pos. 32 do pos. 36 (Os. Kurów),
8. Przebudowa pobocza przez montaż krawężników przy ul. Witosa od pos. 20 do 30 (Os. Kurów),
9. Remont strażnicy (Os. Dołuszyce),
10. Zakup urządzeń na plac zabaw na ul. Kurów (Os. Kurów),
11. II etap budowy boiska na Dębczy i poprawy otoczenia (Os. Krzęczków-Łychów),
12. Fitness Park (Os. Proszowskie),
13. Remont istniejących boisk sportowych w Bochni ul. Chodenicka koło budynku OSP „Chodenice” (Os. Chodenice),
14. Budowa ogrodzenia przy budynku OSP „Chodenice” i placu zabaw (Os. Chodenice),
15. Monitoring parkingu przy cmentarzu i monitoring Kaplicy św. Rozalii (Os. Windakiewicza),
16. Zagospodarowanie terenów obok parkingu przy cmentarzu św. Rozalii i obecnym deptaku z kwiatami i krzewami (Os. Windakiewicza),
17. Uzupełnienie oświetlenia drogowego na Osiedlu Kolanów (Os. Kolanów),
18. Plac zabaw ul. Kolejowa 3 – Langera 2 (Os. Słoneczne),
19. Skwer aktywnych pokoleń – Langera 7 (Os. Słoneczne),
20. Remont chodnika z kostki brukowej ul. Warzelnicza (Os. Śródmieście-Campi),
21. „Zielona siłownia” (Os. Kolanów),
22. Wyposażenie placu zabaw na osiedlu św. Jana w instalacje trwałych urządzeń do zabawy (Os. Św. Jana - Murowianka),
23. Wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem kieszeni parkingowej na ul. Krasińskiego w Bochni - (Os. Św. Jana - Murowianka),
24. Analiza dendrologiczna i projekt fitoarchitektoniczny urządzenia i zagospodarowania terenów zieleni na osiedlu św. Jana w Bochni. - (Os. Św. Jana - Murowianka).

Projekty osiedlowe nie zakwalifikowane do udziału w głosowaniu:
1. Oświetlenie ul. Krzyżanowickiej (Os. Smyków),
2. Remont świetlicy osiedlowej (Os. Dołuszyce),
3. Doposażenie placu zabaw dla dzieci na osiedlu (Os. Windakiewicza),
4. Projekt kanalizacji opadowej ul. Gazaris (Os. Śródmieście-Campi),
5. Modernizacja płyty boiska do siatkówki + kosze, siatki i piłki (Os. Smyków).